Polymerové pojistky

Jednoduché, nenápadné součástky se na pohled velmi podobají starším keramickým kondenzátorům. Uvnitř se ale skrývá krystalický polymer, který má při obvyklé teplotě velmi malý odpor, řádově desítky mΩ až jednotky Ω. Jakmile pojistkou začne procházet vyšší proud, polymer se zahřeje a během velmi  krátké doby zvětší svůj odpor o 5 až 7 řádů, čímž prakticky odpojí chráněný obvod.

Rychlost reakce i odpor polymerové pojistky je srovnatelný s běžnými tavnými pojistkami řady „T“, tedy pomalými. Jsou určeny pro napětí do 30V nebo 60V, ne jako náhrada síťových tavných pojistek. Na rozdíl od nich po přerušení napájení polymer během několika sekund vychladne a pojistka může znovu plnit svou funkci – bez výměny, demontáže nebo odstavení zařízení na delší dobu.

DSCN5095b

Kdy mohou být polymerové vratné pojistky užitečné? Především jako nadproudové ochrany regulátorů, výkonových stupňů pohonů nebo i jednotlivých pohonných motorů. Pojistka motor při přetížení nebo zablokování vypne a pokud příčina nadproudu zmizí, po několika sekundách ho znovu připojí. Polymerové pojistky se nehodí jako ochrana proti přepětí (zvýšený odběr při zvýšení napětí), protože pro tento případ nejsou dostatečně rychlé.

Vratné polymerové pojistky velmi zjednodušují ochranu proti přepólování zařízení, stačí instalovat dostatečně dimenzovanou diodu, která špatně pólovaný zdroj přes pojistku zkratuje. Uplatní se třeba i u pomocných pohonů a servomechanizmů, kde bylo dosud nutné osazovat koncové dorazy s vypínačem, aby se při dojetí na mez motor nespálil. Jediná pojistka u motoru nahradí oba koncové vypínače i ochranu proti nadproudu při zadření mechanizmu.

Polymerové pojistky lze využít i jako snímače teploty resp. tepelné relé. Vzhledem ke svému principu reagují i na zahřátí asi na 120 až 130°C zvenčí, což odpovídá maximální dovolené pracovní teplotě moderních výkonových polovodičů.

V prostředí s vyšší teplotou také výrazně klesá proud, při kterém pojistka zareaguje. Toho lze výhodně využít třeba teplotní vazbou mezi pojistkou a pohonným motorem, kdy silně zahřátý motor nesmí brát tak velký proud jako motor vychladlý.

Polymerové pojistky vyráběné například firmou Bourns jsou moderní součástky teprve postupně se objevují v nových elektronických zařízeních. Jejich stále častějšímu používání nahrává i cena, která je jen asi třikrát vyšší, než cena tavné trubičkové pojistky na jedno použití.

Značný výběr těchto moderních a užitečných součástek nabízí třeba GM electronic.