Co je co

Pro někoho samozřejmost, pro jiného podivná věc, tak působí nejpoužívanější terminologie z oblasti elektroniky. I když následující informace by měl mít a zvládat z hodin fyziky každý absolvent základní školy, a starší čtenáři mi to jistě potvrdí, zejména v poslední době se výuka do té míry „rozvolnila“, že to pro mladší může být i novinkou.

Ono je sice hezké nelpět na vzorečcích a definicích, ale bez porozumění pojmům a technickým termínům se bohužel nedá nejen domluvit, ale často ani porozumět návodu. Když dítě říká třeba „verlyba“ místo „velryba“, může to být i úsměvné, asi nedojde k nedorozumění. Když si plete pojmy dospělý člověk, je to všechno jiné, jen ne úsměvné. Takže pojďme rovnou k nejčastějším problémům:

Scéna z prodejny: Chci koupit odpor. Jak velký? Asi takhle (…. a zákazník roztáhne prsty a ukáže přibližně 2 cm)

Co je na tom špatně? Úplně všechno. Pojem ODPOR označuje výhradně elektrickou vlastnost, udává se v ohmech (Ω), můžeme jej změřit (ohmmetrem), můžeme jej vypočítat, ale nemůžeme jej uchopit do ruky, není to nic hmotného. Je to vlastnost, ne předmět, nelze jej podat ani prodat. Součástka, jejíž hlavní (chtěnou a typickou) vlastností je odpor, se nazývá REZISTOR. Rezistor můžeme uchopit do ruky, koupit, můžeme jej změřit (metrem), zvážit (na váze), má svou výkonovou zatižitelnost, má mimo jiné i svůj elektrický odpor měřitelný ohmmetrem. Rezistor má mnoho vlastností, chtěných i nechtěných, i cena je jeho vlastnost.

Když se v návodu píše o tom, že k LED musíme použít odpor 330Ω, je tím vyjádřena jen jediná vlastnost, ale nic to neříká o tom, jaké provedení rezistoru (jaké vývody, jaká mechanická velikost, jaká zatižitelnost, …) tam patří, to musí vyplývat z nějaké jiné části popisu nebo seznamu součástek. Barevné proužky na vývodových rezistorech vyjadřují kódem odpor tohoto rezistoru (včetně tolerance), ale nic jiného. Můžeme hovořit o „hodnotě rezistoru“ a mít na mysli jeho typickou vlastnost, čili odpor, ale naprosto stejně dobře může totéž slovní spojení vyjadřovat jeho finanční nebo sběratelskou cenu. Hovoříme-li o „velikosti rezistoru“, je to logicky odkaz na jeho mechanické rozměry, možná ještě na výkonovou zatižitelnost, která s nimi úzce souvisí, ale ne na jeho odpor.

Na obrázku převzatém z internetových stránek http://www.instructables.com/id/Resistor-man/  (najdete tam i návod na postavení) je postavička složená z odporů nebo rezistorů? Co myslíte?

postava

Analogicky platí i vztah mezi KAPACITOU a KONDENZÁTOREM. Kapacita je elektrická vlastnost (nehmotná, neuchopitelná, …), kondenzátor je fyzicky existující součástka, jejíž hlavní požadovanou vlastností je elektrická kapacita. A do třetice INDUKČNOST a CÍVKA (TLUMIVKA). Indukčnost je elektrická vlastnost, cívka je hmotná součástka. Neplést!

Na závěr jeden název obecně srozumitelný, ale velmi často komolený. Když má klíč průřez pravidelného šestiúhelníku a odpovídající šroub má v hlavě šestiúhelníkový otvor, jde o INBUS nebo IMBUS ?

inbus1

Tento systém s vnitřním pravidelným šestihranem si patentovala německá firma Bauer & Schaurte v roce 1936 pod názvem INnensechskantschraube Bauer und Schaurte (vnitřní-šesti-hranný-šroub Bauer & Schaurte), čímž je myslím jasno, co je správně. V USA se také nazývá „Allen key“ podle firmy Allen nebo v některých částech Evropy jako „Unbrako klíč“. Zkomolenina imbus se sice vžila (a nejen v češtině), ale jde o podobný případ, jako bychom přijali slovo verlyba, protože se dětem lépe vyslovuje, i když má vyjadřovat velkou rybu (přestože zoologicky jde o savce, ne rybu). Život prostě někdy není jednoduchý!

Kat. 1