Jak změřit odpor?

Na první pohled jednoduchá otázka, ale je to opravdu vždy tak snadné, že nestojí za to se nad tím zamyslet?

První odpoveď, která asi hned napadne, může být přibližně tato: Vezmu rezistor, připojím ho vodiči k ohmmetru (zpravidla multimetru přepnutému do režimu ohmmetru), navolím odpovídající rozsah a z displeje přečtu hodnotu odporu. Je to špatně? Vůbec ne! Přesně takhle to funguje. Tedy většinou. V čem může být problém? V tom, jestli opravdu máme odpovídající rozsah a metodu měření.

IMGP1768bBěžné digitální multimetry mívají rozsahy pro měření odporu odvykle od 200 Ω do 20 MΩ, někdy do 200 MΩ. Když potřebujeme změřit odpor 100 Ω, v ideálním případě se nám zobrazí na rozsahu 200 Ω číslo 100,0. Přípustná chyba měření bývá 1% rozsahu (v našem případě 2 Ω) + 2 digit (to je změna na posledním místě displeje), takže přípustná chyba může být ±2,2 Ω. Máme dostatečné rozlišení a dostaneme rozumný výsledek, i když třeba rezistory se běžně prodávají s přesností 1 %, a my měříme s horší přesností.

Co když budeme chtít změřit odpor 10 Ω? Na displeji bude 10,0, přípustní chyba je stejná, ±2,2 Ω, to už je horší. Vzhledem k měřenému odporu je to chyba větší než 20%. Pokus změřit odpor třeba 1 Ω dá opravdu jen čistě informativní výsledek, přípustná chyba je větší než odpor, který se snažíme změřit.

Můžeme z toho odvodit závěr, že odpor větší než asi 100 Ω se nám podaří změřit s rozumnou přesností, pod 100 Ω informativně a nižší hodnoty než asi 10 Ω, i když displej ukazuje smysluplné hodnoty, nelze brát příliš vážně.

No jo, ale s menšími odpory se setkáme běžně, je to odpor tenkých napájecích vodičů, přechodové odpory kontaktů a konektorů, odpor linií na plošném spoji, …. . Jak je tedy změřit?


Jednou z možností je mít podobný multimetr, jako je na fotografii (DT-9606), ten má směrem „dolů“ více rozsahů. Pro rozsahy 20 MΩ až 2 kΩ měříme běžným způsobem jen dvěma vodiči, rozsahy 200 Ω až 200 mΩ vyžadují připojit další dvojici vodičů (do konektoru vlevo dodávanou sondu) a použít čtyřdrátovou metodu. To znamená, že rezistorem se nechá procházet proud (silněji zakreslené přívody) a napětí se snímá co nejblíže k rezistoru, takže se z měření vyloučí odpor přívodních proudových vodičů i jejich kontakt.

ctyrdratMez odporu, který můžeme s rozumnou přesností změřit, se tím posune asi tak ke 100 mΩ, ale jinak se nic nezmění, třeba přechodový opor kontaktů konektoru může být kolem 1 mΩ, takže na něj ani tento multimetr s rozšířenými možnostmi nestačí.


K měření malých odporů použijeme stejnou čtyřdrátovou metodu, kterou má i multimetr DT-9606, ale proud musíme zajistit větší a stabilizovaný (a přesně známý) nebo měřit dvěma měřidly, jedním procházející proud, druhým napětí na rezistoru.

ctyrdrat2Nemáme-li zdroj proudu, nastavíme proud procházející obvodem volbou horního rezistoru. Proud bude podstatně větší, než používají obvykle měřidla, třeba ke kontrole kontaktů konektorů se může nechat protékat proud kolem 10 A nebo i větší. Větší proud znamená větší napětí, které můžeme měřit. Odpor spočteme z Ohmova zákona ve tvaru R = U / I.

I když budeme uvažovat jen obvyklý nejmenší rozsah měření napětí 200 mV a údaj v polovině jeho rozsahu, zvládneme v uvedené situaci změřit odpor 10 mΩ  (R = 0,1 [V]/ 10[A]), informativně i kolem 1 mΩ. Možná chyba výsledku je součtem chyb měření proudu a měření napětí, ale v praxi situace bývá příznivější.


Problém může být i opačný, potřebujeme změřit odpor větší, než nám rozsah dovoluje, třeba 1 GΩ. Jak na to? Budeme potřebovat zdroj napětí ale vystačíme si s jedním měřidlem.

Musíme znát vnitřní odpor R(i) na všech rozsazích voltmetru daného multimetru a mít k dispozici zdroj stabilního napětí, lépe vyššího (desítky V), v nouzi ale postačí třeba i 9 V baterie. Změříme napětí zdroje U(z) a poznamenáme. Ponecháme nastavený rozsah voltmetru, který odpovídá napětí zdroje, a zapojíme voltmetr tak, jak se běžně zapojuje ampérmetr (tedy sériově s měřeným odporem!!). Obvod připojíme na zdroj. Pokud je to potřeba, přepneme rozsah voltmetru na nižší rozsah. Odečteme napětí U(m), potřebujeme spočítat neznámý odpor R(x). Úvaha je jednoduchá, napětí se v sériovém obvodu měřeného rezistoru a voltmetru rozdělilo ve stejném poměru, v jakém jsou poměry odporů. Takže U(m) / (U(z) – U(m)) = R(i) / R(x), z toho R(x) = R(i) * (U(z) – U(m)) / U(m).

velkeRPříklad: Použitý multimetr má na všech rozsazích vnitřní odpor 10 MΩ, jako zdroj byl použit 12 V akumulátor se změřeným napětím 12,34 V. Sériově zapojený voltmetr ukázal 114 mV, v podstatě jsme jej použili jako ampérmetr s rozsahem 200 nA (rozsah 2 V) nebo 20 nA (rozsah 0,2 V). Měřený odpor vychází 10 * (12,34 – 0,114) / 0,114 = 1072 MΩ. V konkrétním příkladu šlo o rezistor WK65005 s odporem 1 GΩ a tolerancí ±20%.

Měření je samozřejmě zatíženo chybou voltmetru a také vnitřního odporu na rozsahu voltmetru, ale ten se zpravidla neliší od jmenovité hodnoty víc než 1% a lze změřit jiným (přesnějším) přístrojem. Pro občasné provozní měření odporů do asi 10 GΩ a orientační měření do 100 GΩ (s vyšším napětím do 1 TΩ) tento způsob vyhovuje. Rozšíření možnosti měření odporu je výrazné, zhruba o čtyři řády.

Kat. 2