Malostranské Robodoupě … na téma CNC

V sobotu 17. října se v budově MMF-UK na Malostranském náměstí v Praze uskutečnilo další z robotických setkání, tentokrát na téma CNC. Těm, kteří tentokrát nemohli přijet, může několik fotografií přiblížit, jak to tentokrát vypadalo a co se dělo.
Hlavní částí setkání byly krátké přednášky na různé téma, průměrně trvaly asi 20 minut. Časový program se celkem dařilo dodržet a posluchárna pro asi 30 účastníků byla ve všech případech plná, v některých i pár lidí muselo stát. V přestávkách mezi přednáškami se vedly diskuse na široké chodbě u stolů s vystavenými zařízeními. Je otázkou, která z těchto částí je vlastně ve výsledku pro účastníky přínosnější, podiskutovat nad konkrétním technickým řešením nebo navázat kontakty má někdy větší efekt, takže „kuloárové“ diskuse rozhodně nejsou pouhým doplňkem na zabití času mezi přednáškami.
IMGP2245bLadislav Vohralík seznámil účastníky se svou deskou Merkurino 01 jak formou prezentace, tak fyzicky. Deska je založená na Arduinu Nano (R.3) a vybavená LCD displejem, 6 výstupy PWM, 3 můstky pro řízení motorů a samozřejmě tlačítky.

IMGP2172bNa setkání postavila svůj propagační stánek i firma RS components, která kromě představení svého sortimentu v posluchárně uspořádala vědomostní soutěž a sponzorovala ceny pro vylosované účastníky. Ceny to nebyly zanedbatelné, například Raspberry Pi 2 a B+ nebo startovní kit Arduino UNO.

IMGP2224bMalý stánek s prodávanými díly a dokonce s malým manipulátorem měla i firma www.postavrobota.cz.

IMGP2183bŠtefan Peliš představil svou meteostanici zhotovenou s řídící jednotkou Raspberry Pi. Jiří Rotta měl celkem tři přednášky, první na téma knihovny AccelStepper určené pro Arduino a používané k pokročilému řízení krokových motorů. Další přednáška se zabývala programem GRBL, volně dostupným interpretem G-kódů a ovladačem tří krokových motorů běžícím na platformě Arduina.  G-kód používaný pro řízení CNC strojů určuje, jakým směrem a jakou rychlostí se má která osa pohybovat, zda se jednotlivé osy budou
pohybovat samostatně, nebo v zájemné závislosti, tedy budou-li interpolovat. Grbl umožňuje jak lineární tak kruhovou interpolaci. Funkce byla předváděna na vystavené mechanice frézky, která měla kompletně odkryté jak mechanické řešení, tak elektronické ovládání.

IMGP2205bPři přednášce Jiřího Rotty na téma mikrokrokování krokových motorů bylo v posluchárně ticho, že by bylo slyšet spadnout pověstný špendlík … a nebylo to to tím, že by někdo spal. Určitě se vyplatí vyslechnout si uceleně věci, které jsou sice na jednu stranu přirozené a nikoli neznámé, ale málokdo si je uvědomí a hlavně si uvědomí, jaký mají dopad do praxe.

Mezi vystavenými zařízeními byly třeba i demonstrační panely s funkčními ukázkami ovládání různých druhů motorů pomocí PICAXE nebo propojení desek s mikrokontrolérem a odpovídajících řadičů.

IMGP2202bBedřich Himmel měl dva příspěvky, jednak o platformě Machinekit pro vývoj aplikací na řízení CNC strojů, jednak o Linuxu CNC. Tento Linux na Beaglebonu na chodbě řídil dvouosou vyřezávačku polystyrénových desek.

IMGP2188bFirma Merkur přivezla jednak svou vyráběnou výukovou frézku MC30, ale také delta manipulátor postavený ze stavebnice. Stavebnice by se měla v blízké době objevit i na trhu a předpokládá se, že bude dodávána především do škol.

IMGP2226b

IMGP2169bZa zmínku určitě stojí víc věcí, třeba variace na Eggbota s krytem z laserem vyřezávané překližky z dílny Tomáše Rady. Eggbot je v podstatě plotr schopný popisovat nebo pokreslit i takové předměty jako je vejce nebo míček na pingpong.

IMGP2176bPřipomínku Malostranského Robodoupěte na téma CNC uzavřeme pohledem do „kuloárů“, kde se mezi přednáškami vedly diskuse nad vystavenou technikou.

IMGP2267b