Malý spínaný zdroj se 7805

Lineární stabilizátory řady 78xx patří už mnoho desetiletí mezi nejoblíbenější, nemusí se ale vždy používat jen v základním zapojení.

Jako příklad si vezmeme stabilizaci napětí +5 V. Minimální napětí na vstupu obvodu 7805, které zajistí správnou funkci, je +7 V. Výstupní napětí bude relativně přesné, stabilní, nezvlněné, ale už v tomto případě, který je z hlediska účinnosti optimální, bude stabilizát dost hřát a bude mít účinnost kolem 70%. Při často používaných 12 V účinnost klesne na 41% a už nebude možné využít maximální výstupní proud stabilizátoru (bude překročen ztrátový výkon) a třeba při 24 V na vstupu je už vyloženě nesmysl dělat stabilizaci takto, účinnost by klesla pod 21%.

Je-li vstupní napětí podstatně vyšší než požadovaných +5 V, vyplatí se použít obvod podle obrázku. Pracuje jako spínaný snižující zdroj a využívá stabilizátor 7805.

switch_7805

Spínaný zdroj s obvodem 7805

Je-li odebírán jen velmi malý proud (v tomto případě asi 10 mA), pracuje stabilizátor v lineárním režimu jako obvykle, tranzistor je trvale zavřený, protože úbytek na rezistoru 47 Ω ho nemůže otevřít. Když proud vzroste, začne se výkonový tranzistor otevírat a proud proudí přes tlumivku na výstup. Napětí na výstupu vzroste nepatrně nad mez +5 V a obvod 7805 se uzavře, tím se zavře i tranzistor, ale tlumivka se snaží proud udržet, Schottkyho dioda vede a uzavře obvod. Jakmile se energie tlumivky vyčerpá a napětí na výstupu nepatrně klesne pod +5 V, otevře se opět obvod 7805 a celý děj se opakuje.

Dělič ze dvou rezistorů vpravo zajišťuje nutnou hysterezi a umožňuje rozkmitání obvodu. Účinnost tohoto stabilizátoru je podstatně horší než u stabilizátorů postavených se speciálními obvody nebo u koupených modulů spínaných snižujících stabilizátorů, ale na druhou stranu je při větším vstupním napětí mnohem lepší, než by měl samotný lineární stabilizátor 7805. Kromě toho jsou použité součástky levné, běžně dostupné a dovolují zvýšit odběr nad mez samotného obvodu stabilizátoru. Nevýhodou je, že výstupní napětí je mírně zvlněné.

Pokud by byl potřeba plošný spoj na tento spínaný stabilizátor, můžete se inspirovat zde, ale pozor, nejde o identické zapojení!