Orientační zkoušeč tranzistorů a diod

Pro rychlé orientační zkoušení funkčnosti bipolárních tranzistorů a diod včetně určení typu tranzistoru (NPN / PNP) a orientace diody v pouzdře lze použít následující jednoduchý přípravek.

Zapojení využívá jeden běžný integrovaný obvod typu 4093 (čtyřnásobné hradlo NAND s Schmittovými klopnými obvody na vstupech). První hradlo (A) je zapojené jako nejjednodušší generátor obdélníkového signálu s frekvencí, kterou lze pozorovat jako pravidelné blikání. Navazující hradlo (B) jen odděluje od generátoru žlutou LED diodu, která funguje jako kontrolka funkce, ukazuje jednak zapnutí, za druhé to, že generátor opravdu kmitá.

zkousec

Schéma zapojení

Hradlo (C) odděluje generátor od měřicí části. Na jeho výstup je připojena dvojice antiparalelních LED (jedna červená a druhá zelená), přes rezistor a tlačítko báze zkoušeného tranzistoru a přes hradlo (D) třetí z vývodů tranzistoru. Na výstupech hradel (C) a (D) je signál v opačné fázi, takže tranzistor (nebo dioda) je vlastně napájen střídavým napětím, ale malé napětí není (v naprosté většině případů) pro součástku nebezpečné.

U tranzistorů se přes spínač přivede proud do báze a jedna z diod se rozbliká. V dané orientaci bliká zelená pro tranzistor NPN, červená pro PNP. Když svítí obě LED, je tranzistor proražený, když žádná, je přerušený.

Podobně zapojíme-li diodu, rozsvítí se LED podle orientace, svítí-li obě, je dioda zkratovaná, když ani jedna, je přerušená.

Zkoušeč se napájí optimálně napětím 4,5 V (maximálně 5V nebo lépe 5V a přes srážecí diodu), vyšší napětí by mohlo zkoušené součástky poškodit.

Zapojení je převzaté z časopisu Amatérské Radio A5/1997, kde bylo otištěné bez uvedení autora.