Přípravek k DVM pro měření frekvence

Některé digitální multimetry mají měření kmitočtu přímo ve svém sortimentu možností, pokud ne, pomůže následující přípravek, který přemění voltmetr s rozsahem 200 mV na měřič kmitočtu.

Na vstup přípravku se musí přivést pulzy vstupního napětí dostatečně velké na to, aby levý tranzistor spínal a na jeho kolektoru bylo napětí pravoúhlého průběhu. Při otevření tohoto tranzistoru se přenese impulz přes jeden z kondenzátorů, jimiž se volí rozsah, na druhý tranzistor, ten se otevře a přenese část náboje na kondenzátor 47μF. Četnost těchto impulzů odpovídá měřenému kmitočtu, velikost náboje zvolenému rozsahu.

meric_f

Měřič kmitočtu k DVM

Na kondenzátoru 47μF (vpravo nahoře) v ustáleném stavu najdeme napětí, které je úměrné měřenému kmitočtu a velikosti napájecího napětí, to je potřeba použít stabilizované, ne třeba jen destičkovou baterii 9 V. Kondenzátory volby rozsahu nemusí mít přesně danou velikost, ale je nezbytné, aby měly kapacitu přesně v poměru 1000:100:10:1. Je potřeba je měřit a vybrat nebo složit jako paralelní kombinaci z více kusů.

Přípravek nastavíme na jednom z rozsahů trimrem podle známého kmitočtu. Nejjednodušší je přivést na vstup signál TTL 50 Hz nebo 100 Hz odvozený od síťového kmitočtu (dnes už je kmitočet sítě dostatečně přesný) a na rozsahu 200 Hz (200 mV) nastavit trimrem výstupní napětí voltmetru 50,0 mV respektive 100 mV.

Námět na tento přípravek vyšel v časopise Rádiotechnika 1/2008.