Elektronický vypínač

Občas se hodí elektronický vypínač, který určitě při manipulaci nezakmitá, kromě toho má  ve vypnutém stavu zcela zanedbatelnou spotřebu. K zapnutí napájení slouží jedno tlačítko, k vypnutí druhé, obě mohou být jednoduše nahrazena ovládáním pulzem signálu v úrovních TTL.

První zapojení s bipolárními tranzistory určené pro menší spínaný proud je zakreslené jen s ovládáním tlačítky. Stiskem horního tlačítka (To make) se do báze T1 přivede proud, ten se otevře a sepne výstup, současně s tím se otevře přes R3 i T2 a už udrží T1 v trvale otevřeném stavu. Stiskem vypínacího tlačítka (To brake) se uzemní báze T2, tím se ale také uzavře T1 a obvod překlopí, výstup již zůstane bez napětí.

spinac_1Druhá verze podobného obvodu je s výkonovým P-FET tranzistorem, takže zvládne podstatně větší proud (cca 20 A při pokojové teplotě). Zapojení je zakreslené nejen s ovládacími tlačítky, ale také s možností jak zapnutí tak vypnutí ovládat pulzy logického signálu. Jinak je funkce podobná. Stiskem tlačítka ON se zavede záporné napětí (proti vývodu S) na řídící elektrodu FET tranzistoru, ten se otevře a sepne napětí na  výstup. Zenerova dioda chrání FET před překročením napětí U(GS) a dovoluje využít obvod až do napětí kolem 32 V. Napětí na výstupu otevře tranzistor BC337 (dolní vpravo) a udrží FET sepnutý i po puštění tlačítka nebo ukončení ovládacího pulzu.

spinac_2Obě zapojení včetně schemat jsou převzata z internetových stránek známého německého autora Burkharda Kainky, konkrétně je najdete pod tímto odkazem: http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0815.html

Kat. 1