Zdroj malého záporného napětí

Pro operační zesilovače je většinou potřeba mít symetrické napájecí napětí, tedy napětí stejné nebo podobné velikosti, ale opačné polarity vzhledem ke vztažné úrovni (zemi). Někdy ale nemusí být napájení přímo symetrické, stačí, je-li k dispozici menší záporné napětí, aby mohl zesilovač pracovat až těsně kolem nuly.

V případě, kdy máme jen kladné napětí ze síťového zdroje, nemusíme hned používat spínaný měnič, používat jiný transformátor se dvěma sekundárními vinutími  nebo bojovat se zvýšeným zvlněním půlvlnného usměrnění. Velmi jednoduché řešení, které vychází z toho, že základní (kladné) napájecí napětí je mimo jiné výkonové a pomocné (záporné) napětí napájí velmi malým proudem jen obvody s OZ (nebo podobné) je zveřejněné na této adrese.

male_zapor

Zdroj malého záporného napětí

Jako příklad si uvedeme síťový zdroj +14 V / -0,5 V. Hlavní zdroj má standardní transformátor s jedním vinutím, můstkem křemíkových diod a elektrolytickým kondenzátorem (keramické kondenzátory potřebné k odrušení spínacích špiček diod zde nejsou uvedeny). V zapojení jsou navíc dvě Schottkyho diody D5 a D6  (případně by mohly být germaniové). Vtip je v tom, že tyto diody mají podstatně menší úbytek napětí v propustném směru než standardní křemíkové diody, navíc zatížené větším výkonem. Při malém odběru proudu v řádu jednotek mA se na pomocném výstupu objeví záporné napětí, jehož velikost je dána rozdílem napětí v propustném směru u obou typů diod.

Tento zdroj malého záporného napětí při použití běžných operačních zesilovačů pomůže snížit jejich výstupní napětí, jde-li o rail-to-rail zesilovače, pak umožní jejich výstupu spolehlivě a s rezervou jít až do nuly, jinak se i tyto zesilovače mohou k nule jen velmi těsně přiblížit.