2x siréna

Nejrůznější sirény s kolísavým tónem patří k oblíbeným začátečnickým konstrukcím, v následujícícm příspěvku najdete rovnou dvě.

Obě konstrukce byly se souhlasem autora převzaty ze stránek www.belza.cz .

Zapojení na prvním obrázku může sloužit jako jednoduchá siréna pro zabezpečovací zařízení nebo pro oživení hraček. Na kondenzátoru C1 je napětí s přibližně pilovitým průběhem. Tímto napětím se řídí tranzistor T1, který periodicky zmenšuje odpor rezistoru R2 a tím mění kmitočet druhého oscilátoru. Toto řešení není příliš čisté, ale funguje. Tranzistory T2 a T3 slouží jako jednoduchý koncový stupeň. Pro správnou funkci je důležitý filtrační člen R4, C5 v napájení IO. Bez něj je první oscilátor strháván zvlněným napájecím napětím a nekmitá. Zapojení bylo zkoušeno s reproduktorem 8 Ω a napájecím napětím 3 až 15 V. (http://belza.cz/toys/siren.htm)

siren-sch


 

Zapojení na druhém obrázku (http://belza.cz/toys/sirena.htm) generuje zvuk policejní sirény. Kmitočet multivibrátoru s tranzistory T2 a T3 závisí na proudu tekoucím rezistory R4 a R5, který je rozmítán signálem s přibližně trojúhelníkovým průběhem generovaným časovačem 555 a snímaným z kondenzátoru C1. Výšku tónu sirény lze upravit změnou kapacity C3 a C4, rychlost rozmítání změnou C1 a R2, případně i C2. Signál z multivibrátoru je zesilován tranzistorem T4 a přiveden na reproduktor. Pro větší hlasitost můžete zmenšit odpor R7.

Největší hlasitosti dosáhnete, bude-li R7 zkratován, ale pak je vhodné na místě T4 použít tranzistor N-FET pro větší výkon (např. IRF510) a zvětšit kapacitu C5 alespoň na 1 000 µF. Také je nutno při zkratovaném R7 použít tvrdý zdroj nebo pro generátory (IC1 + T1 až T3) napětí stabilizovat. Reproduktor je pak připojen přímo na nestabilizované napětí ještě před stabilizátorem. Spínačem S1 můžete měnit rychlost rozmítání tónu.

Sirénu lze napájet napětím 4 až 9 V. IC1 může být v bipolárním i CMOS provedení, funkce obvodu se nemění. Odběr proudu je podle napájecího napětí a odporu R7 až několik set miliampér. Zapojení bylo vyzkoušeno na nepájivém kontaktním poli. Nemá žádné záludnosti a mělo by pracovat na první pokus.

sirena-sch