Arduino a kabeláž aneb proč to zas nefunguje?

Každý, kdo se pokoušel o vývoj nějakého zařízení na Arduinu ví jistě dobře, že jakékoli připojení externích zařízení – například senzorů – k této desce je přinejmenším obtížné.

Je to způsobeno především tím, že na konektorech Arduina chybí dostatečný počet výstupů pro napájení a pro připojení zemního (GND) potenciálu.

Shield, který zde představujeme, se snaží tento problém minimalizovat tím, že každý z výstupů Arduina je vyveden na samostatný trojpinový konektor a navíc je každý ze signálů chráněn proti přetížení sériově zařazeným rezistorem 220 ohmů.

Connector shield schematic

Schéma zapojení

Aby bylo možno připojit k Arduinu i zařízení, která pracují při napájecím napětí 3,3 V, je možno přepnutím zkratovací spojky (jumperu) JP1 změnit na konektorech A0, A1, D10, D11, D12 a D13 velikost napájecího napětí z 5 V na 3,3 V.

Rozložení signálů na pinech konektoru je takzvané „servo“ (pin 1 – GND, pin 2 + U, pin 3 – In/Out)“, které je v současné době dodržováno téměř všemi výrobci. Konektory jsou zcela běžného typu PFH, které jsou k dispozici u všech dobrých dodavatelů elektronických součástek.

Connectorshield

Konektorový shield

Shield vám může prokázat neocenitelné služby třeba při připojování budičů krokových motorů, optických čidel pro sledování dráhy při robotických soutěžích nebo při pokusných zapojeních, kde vás rázem přestanou trápit chyby, způsobené vypadlými a různě nastavovanými vodiči.

Shield se ze zřejmého důvodu (přístup ke konektorům) vždy používá jako koncový, proto není osazeni dutinkovými lištami, ale jen piny patřičné délky.