Automatické řízení jasu LED

LED kontrolky zapojené obvyklým způsobem jen s předřadným rezistorem mají jednu funkční nevýhodu. Je-li hodně okolního světla, téměř nejsou vidět, když je tma, nepříjemně intenzivně a rušivě září. Co s tím?

Obvod, který podle intenzity okolního světla upraví v širokém rozmezí jas LED, je na následujícím obrázku. Trimrem se nastaví převod mezi intenzitou okolního světla a svitem LED respektive napájecím proudem LED. Rezistor 100 Ω (nebo jiný odpovídající požadavkům LED) omezuje proud při otevření pravého z tranzistorů.

Když je jezdec trimru u báze levého tranzistoru, prochází LED jen velmi omezený proud určený fototranzistorem. Posunutím jezdce k bázi pravého tranzistoru přidáváme jas LED, protože proud fototranzistorem se vynásobí zesilovacím činitelem tranzistoru.

regulace_LED

Automatické řízení jasu LED

Zapojení není kritické na volbu součástek, fototranzistor je téměř libovolný, tranzistory by měly být stejné a pokud možno by měly mít vyšší proudové zesílení.