Dvě sirény

Jednoduchá letní zapojení pro začátečníky, používající nesmrtelný obvod 555.

Britská policejní siréna

british police siren_2Pravý časovač 555 generuje základní tón sirény, levý časovač tento zvuk moduluje. K modulaci výstupního kmitočtu dochází tím, že na pin 5 obvodu 555 přivádíme buď napětí blízké napájecím, nebo naopak blízké nule.

Pravý obvod 555 je zapojen zcela běžně jako multivibrátor, za trochu pozornosti stojí jen zapojení levého obvodu 555, který v uvedeném zapojení generuje signál s přesnou střídou 1:1, kterou nelze měnit, kmitočet však lze snadno ovlivnit volbou vhodné hodnoty rezistoru nebo kondenzátoru. Výhodou je, že u takto zapojené 555 ušetříme naší peněžence peníze za jeden rezistor a sobě zbytečnou námahu při nastavování požadované frekvence.

Tranzistor BC337 slouží jako výkonový spínač pro buzení reproduktoru. Pro vyzkoušení byl použit běžný reproduktorek, který se nachází ve skříních stolních PC. Dioda 1N4148 omezuje napěťové špičky, které vznikají při spínání indukční zátěže, kterou dynamický reproduktor bezesporu je. Pokud by byla hlasitost sirény zbytečně veliká, zařaďte do série s reproduktorem rezistor vhodné velikosti (10 až 56 ohmů).

Dioda 1N4007 slouží k oddělení výkonové části od části, která generuje tóny, protože nedovoluje rychlé vybití kondenzátoru 470 M při sepnutí tranzistoru, kdy reproduktorem protéká značný proud. Znalci si jistě řeknou, že by i na této pozici stačila dioda 1N4148, ale pozor! Vzhledem k tomu, že filtrační kondenzátor má hodnotu 470 M, jeho nabíjecí proud po zapnutí napájení je tak velký, že by diodu 1N4148 s jistotou zničil.

Americká policejní siréna

american police siren_2Při pohledu na schéma zjistíte, že je až na hodnoty použitých součástek téměř totožné s tím předchozím. Výstupní signál je také modulován pomocí napětí, přiváděného na pin 5. Tentokrát ale modulační napětí neodebíráme z výstupu obvodu 555 (pin 3), ale k modulaci používáme plynule se měnící napětí na kondenzátoru 100 M. Aby průběh a velikost tohoto napětí nebyl ovlivňován druhým obvodem 555, je ke kondenzátoru připojen ještě emitorový sledovač, využívající poněkud nekonvenčně tranzistor PNP typu BC327.

Příjemnou zábavu!