Levné H-můstky a krokové motory

Každý z levných H-můstků čínské provenience hrdě uvádí [1] [2], že je určen pro řízení dvou stejnosměrných, nebo jednoho krokového motoru. Jak je to ale doopravdy?

Jedná se především o tyto dva můstky:

Oba můstky jsou bezesporu vynikající pro řízení směru a rychlosti otáčení stejnosměrných motorů. Pokud je chceme použít jako driver pro krokový motor, zjistíme, že měřící rezistor nebo jakýkoli jiný snímací prvek v jejich zapojení chybí. To je celý kámen úrazu.

Udělejme malý úkrok stranou…

… a připomeňme si, jak je to vlastně s napájením krokových motorů.
Krokové motory jsou – až na malé vyjímky – napájeny konstantním proudem, nikoli konstantním napětím. Je to nutné proto, aby nárůst proudu ve statorových cívkách motoru byl co nejrychlejší a motor mohl dosahovat vyšších otáček a většího točivého momentu.
A aby mohl být proud stabilizován, je třeba do obvodu zařadit nějaký prvek, který bude velikost protékajícího proudu měřit.
V převážné většině zapojení je tímto prvkem běžný rezistor, na němž se mění podle velikosti protékajícího proudu velikost úbytku napětí. Tento úbytek napětí je snímán řídícím obvodem, jímž může být specializovaný integrovaný obvod, nebo mikrokontrolér.

Jak tedy vypadá správné zapojení H-můstku pro řízení krokového motoru si ukážeme na příkladu klasického obvodu L298 ve spojení s obvodem L297:

L298_L297Zde jsou vidět snímací rezistory, na nichž je obvodem L297 snímán úbytek napětí a velikost proudu, tekoucího vinutím motoru je řízena pomocí PWM modulace. Bližší podrobnosti naleznete v této publikaci.

Proto pozor!

Připojíte-li k některému z výše zmíněných můstků běžný krokový motor, v nejlepším případě vypne elektronická pojistka zdroje, v nejhorším se zničí integrovaný obvod za patřičných světelných a zvukových efektů. Jaké obvody tedy použít pro řízení krokových motorů?

Je to jednoduché – jen ty, které jsou k tomu přímo určeny.

Jsou to například: