NiMH akumulátor Tinko 9 V / 250 mAh

Když se rozhodneme místo klasické alkalické primární baterie 9 V použít „nabíjecí“ baterii, tedy akumulátor NiMH 9 V, co od něj můžeme čekat? A jak vypadá srovnání NiMH akumulátoru s podobnou dříve popsanou Li-pol baterií?

Oba zde uvedené akumulátory jsou ze sortimentu firmy Rasel respektive její pražské prodejny na Francouzské ulici. Oba akumulátory byly při měření vybíjeny proudem 100 mA, který zhruba odpovídá napájení větší LED svítilny, radiopřijímače nebo třeba napájení Arduina s nějakými připojenými čidly. Nabíjeny byly podle doporučení výrobce.

IMGP3099b
Tinko 9V (250 mAh NiMH)

Reálná kapacita  vyšla při kontrole  192 mAh, tedy o 23% nižší, než udává výrobce. Nic neobvyklého. Vnitřní odpor v nabitém stavu dosahoval 1,12 Ω, na prahu vybití 1,76 Ω. Ve srovnání s alkalickými bateriemi měl akumulátor vyšší zatížitelnost, mohl dodávat až asi 200 mA. Vlastností, která není zdaleka tak samozřejmá, jak by se mohlo zdát, byla dobře čitelná a v podstatě optimální nabíjecí VA charakteristika, která je podmínkou pro spolehlivé nabíjení automatickým nabíječem metodou delta peak. Ta, na rozdíl od nabíjení konstantním proudem po předem určenou dobu akumulátory nepřebíjí a neomezuje jejich životnost.

9V_chPočáteční napětí při vybíjení bylo podstatně vyšší, dokonce vyšší než 9 V, po většinu kapacity se napětí drželo nad 8 V (modrá křivka na následujícím obrázku), až v závěru postupně začalo klesat. Zde je na místě se zmínit o mezi vybití. Nižší napětí než 9 V může vadit některým přístrojům, které nejsou schopny pracovat až do meze napětí 7 V, ale ona by v podstatě mez vybití pro baterii 9 V měla být dokonce 6,0 V. Vyplývá to z toho, že standardní (primární) baterie je složena ze 6 článků po 1,5 V a zařízení by mělo pracovat do napětí nejméně 1,0 V/článek, tedy do 6,0 V. Obvykle se jako mez bere 7,0 V – pravděpodobně je to zvyklost nebo to bere v úvahu rezervu.

Tento NiMH akumulátor velmi dobře nahradí primární baterii a pokud vydrží třeba jen desetinu počtu cyklů, které výrobce uvádí (1200), pak se určitě vyplatí. Podmínkou však je, že v dané aplikaci je akumulátor opravdu často používán, tedy vybíjen a nabíjen. Jestliže po většinu času jen čeká na občasné zapnutí s nepatrným odběrem, nedává jeho nasazení smysl.

srovnání-9V
Li-pol 9V (400 mAh)

Tento akumulátor složený ze dvou Li-pol článků a elektroniky byl podrobné popsán zde. Jeho obal udávající kapacitu 800 mAh je nesmyslný, jsou v něm použity sériově dva články po 400 mAh. Změřená kapacita byla  396 mAh, jen o 1% méně. Vnitřní odpor 0,58 Ω v nabitém stavu a 0,57 Ω na mezi vybití dává jasně znát, že zvládne podstatně vyšší proud než předchozí typ, lze odebírat zhruba 400 mA, krátkodobě i přes 500 mA.

Napětí je od počátku podstatně nižší (červená křivka), nicméně mění se jen málo, mez vybití 7 V protíná až těsně před vyčerpáním energie. Dvojnásobná kapacita stačí pochopitelně při stejném odběru na dvojnásobnou dobu funkce. Navíc tento akumulátor má nižší samovybíjení, ale to zkouška nesledovala. Platí totéž, co už bylo uvedeno výše, má smysl tam, kde je zařízení často v provozu a využije se provoz v cyklech.

Li-pol akumulátor je podstatně dražší, ale kromě dvojnásobné kapacity i dostupného proudu a velmi pravděpodobně několikanásobné životnosti má ještě další důležité výhody. Obsahuje v sobě nabíječ a indikátor nabití, stačí jej připojit k USB konektoru. Jeho ochranný obvod zamezí tomu, aby se zničil třeba tím, že zapomeneme zařízení vypnout. Při napětí 6,35 V ochrana výstup samočinně odpojí. Odpadávají nejčastější příčiny poškození a zničení akumulátorů – přebíjení a přílišné vybíjení.