NXP Cup (2)

Podtitulem této druhé části by mohlo být „Jak jsme jeli do Mnichova“. Jenže to by bylo nudné povídání ve stylu „dálnice, dálnice, dálnice …..“, kde by se mohlo pouze upřesňovat dobrá, špatná, mizerná. Takže jinak.

Před Mnichovem

To před Mnichovem kupodivu začíná už v květnu 2014. A byla to návštěva pracovníků firmy Freescale na naší škole (Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm). Ta návštěva vyvolala velká očekávání a naději, že už nebudu muset odpovídat vyhýbavě na častou otázku na spolupráci firmy a školy. Při této návštěvě jsme byli, mimo jiné, informováni o záměru, zařadit do soutěže Freescale Cup také kategorii středoškoláků. A tak jsme využili přízně osudu a se dvěma týmy se přihlásili již do Freescale Cup 2015. Ve finále v Turíně bylo šest týmů středoškoláků a náš tým obsadil druhé místo. Suverénně nejlepší byl tým ze školy Ferrari di Susa. Jak také jinak, když už v názvu školy je to Ferrari. Pravdou ovšem je, že týmy z této školy mají konkurenční výhodu. Jejich studium trvá pět let oproti našim čtyřem. Pro nás ovšem účast v soutěži znamenala obrovskou zkušenost. A ta se promítla jak do výuky, tak do zájmové činnosti na škole. Výuka mikrokontrolérů byla reorganizována tak, že osmibity se celé přesunuly do 3. ročníku a první pololetí 4. ročníku je výuka na ARM Cortex M0+. Náplní kroužku je pak práce s kitem Freedom KL25Z, tedy je to přímo příprava pro soutěž. A protože zapojení v práci kroužku není limitováno věkem, je naděje, že ti nejmladší se do soutěže zapojí i později než v příštím roce.

Ale zpět do současnosti. V letošním roce se soutěže už pod novým názvem NXP Cup opět zúčastnily dva týmy z naší školy. První křest bylo regionální kolo v Bratislavě, kde se bojovalo o kvalifikaci do finále. Jeden z našich týmů obsadil první, postupové místo. Druhý sice neuspěl, ale protože se jedná o mladší žáky, budou mít ještě příležitost příští rok. Velkou změnou tohoto regionálního kola však byla účast konkurenčního týmu z jinak spřátelené SPŠE Piešťany. A i jejich tým postoupil do finále.

V souvislosti s regionálním kolem si však neodpustím pár slov ke kategorii vysokoškoláků. Přihlášeny byly dva týmy z Polska, dva týmy ze Slovenska a tři týmy z ČR. Českou republiku měly zastupovat dva týmy z VŠB Ostrava a jeden tým z UTB Zlín. Jenže tým z UTB nepřijel. Soutěžilo tedy šest týmů, ale kvalifikoval se jediný. Bohužel ani jeden z ČR.

Mnichov

Soutěž se pořádala v centrále firmy NXP. Oproti předchozímu roku bylo všechno mnohem komornější. V kategorii středoškoláků se soutěže zúčastnily tři týmy. Na prvním místě se umístil opět tým ze školy Ferrari di Susa. Na druhém místě byl tým z naší školy a na třetím místě pak tým z SPŠE Piešťany. Důležité je, že všechny zúčastněné týmy soutěž dokončily. Mimo soutěž pak dráhu projelo ještě jedno autíčko. A bylo to to, které loni vyhrálo. Na projetí letošní dráhy potřebovalo čas téměř o polovinu delší než v loňském roce. Letošní dráha byla rozhodně náročnější a to nejen v délce, ale byla i techničtější. Např. zatáčka těsně před kopečkem (nedá se rozjet) a těsně za ním (když se při sjezdu rozjedete moc, vylítnete z dráhy).