Obvod 555 jako budič MOSFET podruhé

Minule jsme si ukázali, jak budit výkonové MOSFET obvodem 555. Nyní si ukážeme další možnost.

Dříve uvedené zapojení invertovalo vstupní signál; při log. 1 na vstupu byla na výstupu nízká úroveň.

Jde to ale i jinak:

V tomto případě používáme pro překlopení vnitřního R-S klopného obvodu jeho resetovací vstup. Toto zapojení neinvertuje, rozhodovací úroveň je přibližně 1 V, ale hystereze je opravdu malá, přibližně 100 mV.

Je tedy na vás, pro jaké zapojení se rozhodnete.