Zkoušeč tranzistorů (i jiných součástek)

Nejrůznějších zkoušečů polovodičů existuje velmi mnoho a obvykle čím je zapojení jednodušší, tím více toho umí, ale musí se umět používat. A to bývá problém. Následující zkoušeč je toho příkladem.

Zapojení pochází ze stránek danyk.cz, kde najdete mnoho inspirace pro vlastní pokusy, některé jsou ovšem řekněme „poněkud rizikové“, zejména nepoužíváte-li důsledně rozum a nedodržujete-li zásady bezpečnosti. To se ale tohoto zapojení netýká.

zkousec_trZákladní funkcí je zkoušení bipolárních tranzistorů NPN a PNP. Tranzistory NPN připojujeme kolektorem ke svorce (+), emitorem ke svorce (-), PNP tranzistory zapojujeme emitorem ke svorce (+) a kolektorem ke svorce (-).  Je-li tranzistor v pořádku, zatím nesvítí žádná LED. Potom připojíme bázi je svorce B. Přepínač přepneme polohy odpovídající tranzistoru, obě LED by se měly rozsvítit, v opačné poloze tranzistoru nesvítí.

FET tranzistory typu N se spojí vývodem S ke svorce (-), vývodem D ke svorce (+), vývodem G ke svorce B. V poloze přepínače NPN svítí obě LED, v opačné poloze žádná.

FET tranzistory typu P se spojí vývodem S ke svorce (+), vývodem D ke svorce (-), vývodem G ke svorce B. V poloze přepínače PNP svítí obě LED, v opačné poloze žádná.

Tyristory typu PNPN se zapojí anodou na (+), katodou na (-). Neměla by svítit žádná LED. Pak se na okamžik spojí vývod G s (+), obě LED by se měly rozsvítit a zůstanou svítit i po odpojení G (tedy pokud je přídržný proud tyristoru menší než proud ve zkoušeči).

Triaky se zkouší stejně jako tyristory, ale v obou směrech zapojení (pro svorky + a -).

Diody připojíme anodou na (+), katodou na (-). Při správné diodě svítí obě LED, v obráceném zapojení žádná.

LED zkoušíme stejně jako diody, navíc LED by měla ve správném zapojení svítit.

Svorky (+) a (-) mohou posloužit jako obecná zkoušečka vodivosti, kterou testujeme vodivost (nebo nevodivost) spojů, vodivost vlákna žárovky, funkci spínačů a přepínačů, vodivost cívek a podobně.

Elektrolytické kondenzátory (musí být na napětí nejméně 12 V!) připojujeme ve správné polaritě ke svorkám (+) a (-). LED mohou bliknout (při velké kapacitě krátce svítit), ale nakonec musí zhasnout, jinak je kondenzátor proražený nebo má velký svod


Poznámka: Vypínač baterie v testeru není nutný, pokud se svorky nebudou v době nečinnosti vzájemně dotýkat.