BBC Micro:bit – konektor

Tentokrát si popíšeme význam jednotlivých pinů přímého konektoru.

Pro komunikaci s jinými zařízeními má  BBC Micro:bit na okraji desky konektor, tvořený 25 zlacenými ploškami, který se zasouvá do štěrbinového konektoru, podobného ISA slotům v počítačích třídy PC. Na obrázku jsou tyto plošky zobrazeny šedou barvou.

Pět plošek (jsou označeny 0, 1, 2, 3V a GND) je výrazně větších a navíc je v nich otvor o průměru 4 mm, do kterého je možno zasunout běžný banánek. Velikost plošky umožňuje na ni zároveň připnout krokosvorku.

První tři plošky, označené čísly 0, 1 a 2 jsou univerzální digitální vstupy / výstupy (zkráceně GPIO – General Purpose Input Output ), které po přepnutí do analogového režimu umožňují vestavěným analogově digitálním (ADC) převodníkem měřit na ně přivedené napětí.

Plošky označené 3V a GND jsou určeny pro napájení a NIKDY se nesmí zkratovat. Pokud je micro:bit napájen z USB portu nebo z externí baterie, je možno z těchto plošek naopak napájet externí periferní zařízení.

Těchto pět plošek postačuje pro základní zapojení při seznamování s Micro:bitem a pro první jednoduché pokusy s připojením periferních zařízení i bez nutnosti použít výše zmíněný štěrbinový konektor.

Funkce ostatních pinů[1] konektoru:

ČÍSLO PINU FUNKCE

3

Sdílen s LED 1 zobrazovače na desce Micro:bitu

Je-li LED zobrazovač vypnut, lze pin použít jako ADC nebo digitální I/O.

4

Sdílen s LED 2 zobrazovače na desce Micro:bitu

Je-li LED zobrazovač vypnut, lze pin použít jako ADC nebo digitální I/O.

5

Sdílen s tlačítkem A.

Tento pin je vybaven programově  odpojitelným pull-up rezistorem.

6

Sdílen s LED 9 zobrazovače na desce Micro:bitu

Je-li LED zobrazovač vypnut, lze pin použít jako digitální I/O.

7

Sdílen s LED 8 zobrazovače na desce Micro:bitu

Je-li LED zobrazovač vypnut, lze pin použít jako digitální I/O.

8

Digitální I/O.

9

Sdílen s LED 7 zobrazovače na desce Micro:bitu

Je-li LED zobrazovač vypnut, lze pin použít jako digitální I/O.

10

Sdílen s LED 3 zobrazovače na desce Micro:bitu

Je-li LED zobrazovač vypnut, lze použít jako ADC nebo digitální I/O.

11

Sdílen s tlačítkem B.

Tento pin je vybaven programově  odpojitelným pull-up rezistorem.

12

Digitální I/O.

13

Přednostně určen pro hodinový signál (SCK) sběrnice SPI.

14

Přednostně určen pro signál Master In Slave Out (MISO) sběrnice SPI.

15

Přednostně určen pro signál Master Out Slave In (MOSI) sběrnice SPI.

16

Přednostně určen pro signál Chip Select sběrnice SPI.

17, 18

Spojeny s napájecím napětím 3 V

19

Hodinový (SCL) signál linky I2C

20

Datový (SDA) linky I2C.

Na linku I2C je připojen i interní akcelerometr a kompas.

21, 22

Spojeny s GND

[1] V dalším textu budeme plošky konektoru označovat v souladu se zavedenou terminologií jako piny.