Micro:bit a serva 3

Dnes budeme řídit servo kompasem.

Jak vidíte, program je téměř stejný jako v minulém příspěvku, jen mimo sklonu nyní servo sleduje sleduje údaj kompasu. Ale pozor – v prostředí, kde se vyskytuje mnoho kovových předmětů nebo rušivých magnetických polí asi tenhle pokus nebude příliš uspokojivý, protože údaj z kompasu bude značně zarušený a nepřesný.

Pokud používáte kompas poprvé nebo v odlišném prostředí, budete asi při prvním spuštění programu požádáni o kalibraci a budete muset na displeji otáčením a nakláněním micro:bitu nakreslit kroužek.

Program v JavaScript Block Editoru:

Program v JavaScriptu:

let uhel = 0
let Azimuth = 0
basic.forever(() => {
    Azimuth = input.compassHeading()
    uhel = pins.map(
    Azimuth,
    0,
    360,
    0,
    180
    )
    pins.servoWritePin(AnalogPin.P1, uhel)
})

Pokračování příště…