Micro:bit a serva 4

Displej micro:bitu má jednu zajímavou vlastnost: nejen, že umí zobrazovat, ale také umí změřit intenzitu světla, které na něj dopadá.

Údaj o okamžité intenzitě dopadajícího světla je v interním registru light level, jehož hodnotu překopírujte do proměnné svetlo. Rozsah údaje light level je 0 až 255, takže opět pro přepočet na rozsah 0 až 180 využijte služeb funkce map.

A nyní již stačí na displej micro:bitu posvítit a servo se bude natáčet podle intenzity dopadajícího světla.

Program v JavaScript Block Editoru:

Program v JavaScriptu:

let uhel = 0
let svetlo = 0
basic.forever(() => {
    svetlo = input.lightLevel()
    uhel = pins.map(
    svetlo,
    0,
    255,
    0,
    180
    )
    pins.servoWritePin(AnalogPin.P1, uhel)
})

Pokračování příště…