Micro:bit a serva 5

Vyzkoušeli jste si ovládání serva vnitřními senzory micro:bitu a teď si ukážeme, že to jde i jinak.

Řídíme servo vnějším napětím

K napájení micro:bitu připojte podle obrázku 3 potenciometr (dělič napětí), na jehož běžci, připojeném k pinu 0 se objevuje proměnné napětí v závislosti na natočení osičky.

Příkazem analog read pin lze toto napětí přečíst, přeměnit ho na číslo v rozsahu 0 až 1023 a pak ho uložit do proměnné pot.

Pomocí funkce map změníme rozsah z 0 až 1023 na 0 až 180 a ten vložíme do proměnné uhel, která už přímo určuje okamžitou polohu serva.

Schéma zapojení:

Potenciometr je možno použít libovolný s odporem dráhy v rozsahu 1 až 500k s lineárním průběhem.

Praktické zapojení na nepájivém poli:

Program v JavaScript Block editoru:

A program v Javascriptu:

let uhel = 0
let pot = 0
basic.forever(() => {
    pot = pins.analogReadPin(AnalogPin.P0)
    uhel = pins.map(
    pot,
    0,
    1023,
    0,
    180
    )
    pins.servoWritePin(AnalogPin.P1, uhel)
})

Pokračování příště…