Pár triků pro Eagle

Téma výroby desek plošných spojů je momentálně celkem aktuální. Postupem doby si sbírám různé poznámky pro jejich tvorbu. Zjistil jsem, že mohou být užitečné i pro ostatní, takže jsem se rozhodl je zveřejnit.

Nejprve pár užitečných triků pro návrhový systém Eagle. Poznámky jsou skládané „jak šel čas“ a mnohé dnes již nejsou aktuální. Celá řada textů jsou fragmenty z jiných webů a diskuzních fór, ke kterým již nejsem schopen dohledat zdroj; proto se jejich autorům omlouvám.


Zmenšení děr pro ruční vrtání

(dnes asi neaktuální, hodí se jen pro desky vrtané doma ruční vrtačkou) Postup je jednoduchý: Po dokončení návrhu desky, před exportem pro tisk zvolíme File > Run… a otevřeme soubor drill-aid.ulp. Následně se otevře okno s anglickým popisem funkce, takže jen stručně: Po zadání požadovaného průměru vlevo dole – výchozí hodnota 0,3 mm je dobrá pro trefení středu padu – se vytvoří nová vrstva 116 – centerDrill, ve které se vytvoří výplně. Tuto vrstvu je pak nutné přidat mezi exportované pro tisk. V případě změny rozložení součástek je nutné obsah této vrstvy smazat a nechat vygenerovat znovu!
Je možné také spuštění zadáním příkazu:

RUN drill-aid průměr

Přichycení součástky k aktuálnímu rastru

Někdy se může hodit pro urovnání zmatků mezi palcovými a milimetrovými rastry.
Stačí do řádku napsat např. MOVE IC1, resp. název požadované součástky – ta se následně přichytí k právě používanému rastru.

MOVE IC1

Rotace součástky o jiný úhel než 90°

Nejjednodušeji: Info (ikonka s písmenem I vlevo nahoře) > vybrat součástku, v informačním okně do řádku Angle zapsat požadovaný úhel.

Zmiznutí výplně polygonu

Move -> chytit někde polygon a pustit na stejném místě (U novějších verzí Move -> chytit někde polygon a někam jej posunout, pak posunutí odvolat Ctrl + Z)
Výplň se znovu objeví po příkazu ratsnest

Pojmenování vícenásobných vývodů v knihovně

Řetězec za znakem’@‘ se nezobrazuje, takže napsat např. „GND@1“, „GND@cokoliv“,..

Formát názvů sběrnic

(to byste měli asi všichni vědět, ale třeba se někdo najde)
„D[0..31],A[0..31],RD,WR“

Import obrázku

(dobré na nějaká loga a podobné hovadiny)
ULP->import-bmp.ulp
Bitmap se objeví jako nová vrstva(y) složená z obdélníků.

Pozor – za každý pixel jeden obdélníček, takže používat pouze na velmi malé bitmapy, ve velmi malém rozlišení.

Přečíslování součástek

ULP->renumber-sch.ulp

RUN renumber-sch.ulp

Negace výrazu

jméno cesty (vývodu) mezi vykřičníky se zobrazí jako negace (s pruhem)

Export součástek

ULP->exp-project-lbr.ulp
Vyexportuje do jedné, nebo několika knihoven všechny součástky (a package) z projektu, záleží zda byl spuštěn ve Schematicu nebo Boardu – vhodné na vykrádání cizích schémat

RUN exp-project-lbr.ulp

Přichycení součástky k aktuálnímu rastru

Další možnost (prakticky to samé ale s pomocí myši) je zapnout Move, podržet Ctrl a kliknout na součástku. Tím ji chytíte za Origin, takže dalším klikem ji umístíte do rastru, pokud máte nastaveno přichytávání kurzoru k rastru.

Zobrazení názvů padů v DPS

Options -> Set… -> Misc, zapnout „Display pad names“

Diskuze k článku