Micro:bit a Merkur

Pokud jásáte, že firma Merkur Toys už konečně začala ve stavebnicích používat Micro:bit, musíme vás zklamat. Protože ale Micro:bit začíná pomalu, zato ale jistě pronikat do škol, předpokládáme, že učitelé uvítají rozšiřující díly, pocházející z dílny Hobbyrobotu, které snesou i hrubší zacházení a navíc jsou s téměř již stoletým Merkurem slučitelné. Touhle stavebnicí jsou školy vesměs dobře zásobeny, ale často jen zaprášená odpočívá v regálech školních skladů…

Přechodová deska pro montáž micro:bitu na díly Merkuru

Na tuto destičku je možno přišroubovat konektorovou desku (additional edge connector breakout board), která umožní micro:bit používat i ke složitějším pokusům, kdy pouhé vodiče s krokosvorkami už nestačí.

Konektorová deska pro micro:bit

je na trhu v neosazeném (tedy jen 80 pólový konektor a plošný spoj v plastovém sáčku) nebo částečně osazeném (konektor a pinová lišta 2×20 pólů jsou zapájeny do plošného spoje). Proč však na trhu není kompletně osazená deska, tj. včetně pinových lišt pro rozvod napájení, to je mi záhadou. Přitom právě osazení těchto pinů umožňuje elegantní připojení senzorů, akčních členů a ovladačů bez zbytečných a začátečníky matoucích propojek.

Vývojová deska

tvoří masivnější základ, na němž je opět osazena konektorová deska a spolu s ní je na základnu přilepeno experimentální kontaktní pole se čtyřmi sty otvory.
Základna je kovová, otvory v ní mají stejný průměr i rozteč jako stavebnice Merkur, je to tedy ideální stavební prvek pro větší konstrukce.

Experimentální panel

je určen k montáži ovládacích prvků a přípojných míst pro sestavení náročnějších pokusů nebo dokonce i finálních přístrojů. Jednotlivé prvky se montují na destičky velikosti 50×50 mm, vyrobené z kovu nebo plastu.

Rozšiřující díly

které značně vylepšují možnosti konstrukce mechanických strojů a přístrojů ze stavebnice Merkur.
Budeme se jim věnovat v samostatném článku, takže zde je jen malá ochutnávka: držák krokového motoru velikosti NEMA14 až 17.

Pokud se vám líbí ozubené kolečko na hřídeli motoru, tak vězte, že také pochází z Merkuru, jen je třeba převrtat otvor v unašeči ze 4 na 5 mm. Doufejme, že výrobce to také napadne a bude kolečko dodávat již upravené.