Prototypová zostava MicroLab

Konštrukčnú systémovú stavebnicu Totem sme už predstavili v článku a tiež aj moju prvú konštrukciu – prípravok na testovanie stabilizácie obrazu v smartfónoch  Okrem univerzálnej súpravy sa dajú objednať aj špecializované stavebnice. Predstavíme stavebnicu Totem Micro Lab, ktorá stojí 18 eur a jej súčasťou je aj mikrokontrolérová doska TotemDuino, ktorá je plne kompatibilná s populárnym Arduinom UNO a malé bezkontaktné prepojovacie pole.

Stavebnica Totem Micro Lab obsahuje nosníky už narezané na potrebné rozmery a všetky spojovacie prvky. Súčasťou je podrobne vypracovaný prehľadný návod, z ktorého sa naučíte veľa konštrukčných princípov, hlavne čo sa týka horného panelu, ktorý je sklonený pod uhlom 45°. Zostavenie stavebnice trvá 30 – 45 minút. Vznikol prípravok pomocou ktorého je možné testovať elektronické obvody pripojené k Arduinu.

Na rozdiel od Arduina, má TotemDuino vylepšené napájacie obvody. Môžete ho napájať z USB,a lebo cez konektor z externého zdroja, ktorý môže mať napätie až 30 V. Menič na doske s obvodom MC33063 je schopný dodať prúd až 1,5 A, takže z dosky môžete napájať aj externé obvody s väčším prúdovým odberom. Na doske je aj obvod MCP73812T na nabíjanie lítiového akumulátora a stabilizátor napätia 3,3 V s obvodom MCP1700T. Pomocou prepínača môžete prepínať vstupno-výstupné obvody na 3.3 V, alebo 5 V logiku. Na doske je aj LED dióda pripojená na port D13.

Mikrokontrolér Atmega328 na doske má 32 kB pamäti Flash, 2 kB SRAM a 1 kB pamäti EPROM. Doska má 8 analógových vstupov, pričom dva z nich sú len na bočnom konektore a 14 digitálnych vstupov/výstupov.

Okrem klasických Arduino konektorov pre shieldy je na doske TotemDuino 34 pinový konektor pre plochý kábel. Konektor je rovnaký ako sa kedysi používal na pripojenie disketových jednotiek k mainboardu počítača. Výstupy na tomto konektore sú chránené pred napäťovým a prúdovým preťažením.

Popisy pinov:

Pin Popis Pin Popis Pin Popis Pin Popis
01 Vin 10 A2 19 D5 28 GND
02 Vin 11 A3 20 D6 29 Aref
03 reset 12 A4 (SDA) 21 D7 30 NC
04 +3V3 13 A5 (SCL) 22 D8 31 NC
05 +5V 14 D0 (RXD) 23 D9 32 DVcc
06 GND 15 D1 (TXD) 24 D10 (#SS) 33 A6
07 GND 16 D2 25 D11 (MOSI) 34 A7
08 A0 17 D3 26 D12 (MISO)
09 A1 18 D4 27 D13 (SCK/LED1)

Prípravok sa ukázal byť oveľa užitočnejší, ako som predpokladal. Jednak pre mechanické prepojenie klonu Arduina s prepojovacom poli, ale hlavne kvôli zošikmenému panelu, ktorý je jednak praktický a ergonomický hlavne pri nakrúcaní videí do seriálu IoT prakticky. Preto som sa rozhodol postaviť podobný prípravok, podľa návodu k stavebnici Totem Mini Lab. Keďže už mám MicroLab, ďalší prípravok s Arduinom s rozširujúcou doskou elektroniky obsahujúcou displeje som nepotreboval, preto som z univerzálnej stavebnice Totem Maker Kit XL postavil stojan rovnaký ako má Totem Mini Lab. Na horný šikmý panel stojanu som prilepil dva širšie prepojovacie polia. Hornú tretinu stojanu s plastovou doskou s otvormi som nechal voľnú, na ňu upevním mikrokontrolérovú dosku akú budem pre daný prototyp potrebovať.

Na dokreslenie možností stavebnice Totem ešte niekoľko obrázkov vozidla T.R.U.C.K., ktoré je možné ovládať z mobilnej aplikácie cez bluetooth.