Prvé pokusy s konštrukčnou stavebnicou Totem

Stavebnicu Totem sme už v našom dlhodobom seriáli predstavili v článku s videom.  Stavebnicu testujem aj prakticky a ako prvú konštrukciu som z nej postavil prípravok na testovanie stabilizácie obrazu v smartfónoch.

Prvé pokusy so stavebnicou Totem sú vo videu:

Najskôr vysvetlím pointu prípravku. Zaujal ma porovnávací test optických stabilizátorov obrazu fotoaparátov mobilných telefónov, ktorý zverejnil na Twitteri Evan Rodgers z portálu Engadget. Porovnával smartfóny pri otrasoch počas jazdy vagónom metra. Tak som sa rozhodol test napodobniť. Prvú verziu prípravku som postavil zo stavebnice Merkur a na generovanie otrasov som využil vačku poháňanú regulovaným motorčekom.

Pôvodná verzia prípravku zo stavebnice Merkur

Aby bol test objektívny, tak som prípravok vylepšil tak, aby simuloval reálne otrasy pri jazde autobusom MHD.  Vždy rovnaké. Aby boli čo najhodnovernejšie, pomocou mobilnej aplikácie som získal údaje z akcelerometra o chvení počas jazdy autobusom MHD a tieto otrasy generuje vylepšený testovací prípravok zo stavebnice Merkur, doplnený o servomotor riadený mikroprocesorovou doskou Arduino. Teraz postavím druhú verziu prípravku zo stavebnice Totem.

Základná súprava Totem Maker Kit obsahuje mechanické diely, kovové spojovacie časti a prípravok na ich rezanie.

Stavebnica obsahuje:

  • Plastové nosníky s profilom „H“ a rozmermi 400 × 10 × 10 mm .
  • ploché kovové nosníky délky 200 mm
  • plastové dosky s otvormi  10 x 10 cm.
  • Spojovacie konzoly – 18 typov.
  • Skrutky a matice.

Súprava Totem XL Maker obsahuje  jednu veľkosť nosníkov a dosiek a pomocou špeciálnych nástrojov sa tieto nosníky a dosky dajú rezať. Na rezanie nosníkov sa používa pílka a špeciálny zverák. Ten umožňuje presné polohovanie plastových a kovových nosníkov vzhľadom k okrúhlym otvorom ku ktorým sa upevňujú spojovacie konzoly. V strede zveráka sú dve dvojice kovových valčekov slúžiace na presné vedenie pílového listu do rezu.

Na rezanie plastových dosiek s otvormi sa používa klasický rezací nôž, ktorý je súčasťou stavebnice. Nôž je vedený pomocou prípravku z priehľadného plastu.

Prípravok sa k doske upevní pomocou výstupkov, ktoré zapadnú do otvorov v doske. Rezať môžete pod uhlom 90 aj 45°

Rozmerové proporcie nosníka

Príklady spojov

Na výrobu prípravku generujúceho kmity som spotreboval dva plastové nosníky, polovičku plastovej dosky a potrebný spojovací materiál. Servomotor som použil z predchádzajúcej verzie prípravku. Postup stavby prípravku je vo videu. Prípravok som najskôr otestoval s doskou Arduino mimo mechanickej konštrukcie.

Vľavo rám prípravku s upevneným servomotorom. Vpravo prvý test prípravku so smartfónom. Arduino doska ešte nie je v prípravku upevnená.

Arduino som do prípravku upevnil na plastovú dosku ako posledný krok.

Hotový prípravok

Pohľad zboku

Stavba prípravku aj s nakrúcaním videa a pár experimentmi typu pokus – omyl – oprava (veď na to takéto prototypovacie stavbnice sú) mi trvala necelú hodinu. Ak by som nerobil video, odhadujem, že by som to zvládol za 20 minút.


Stavebnici Totem je možno koupist v e-shopu hobbyrobot.cz