Nové díly pro stavebnici Totem 3

Tentokrát obloukové díly.


Totem obsahuje pouze rovné profily, které je sice možné pomocí kovových spojek spojovat i do jiných, než pravých úhlů, ale oblouk se z toho sestavit nedá. Naše nové díly to umožňují – jsou obloukové:


Dílky se liší podle velikosti, podle počtu otvorů v oblouku a podle typu:

  • Nejmenší dílek má rozměry 20×20 mm, největší může být víceméně libovolně velký (ale prakticky je nemá smysl dělat moc velké).
  • Otvory, shodné s těmi v základních rovných profilech Totem, jsou po oblouku rozmístěny pravidelně, takže dílek s 1 otvorem umožňuje montáž dalších prvků pod úhlem 45°, dílek se 2 otvory po 30° atd.
  • Navrhli jsme dva různé typy dílků: u prvního dílek začíná rovně a oblouk je navázán až po 10 mm rovném úseku, u druhého typu začíná dílek ihned obloukem (nejlépe je rozdíl vidět na dílcích 20x20mm).

Dílky prvního typu se dobře hodí tam, kde by malý oblouk znesnadňoval (nebo dokonce znemožňoval) standardní propojení kovovými spojkami. Z prvků druhého typu lze sestavit kolo; pokud bychom ale takto spojili 4 dílky prvního typu, byl by to spíše zakulacený čtverec:

vlevo 4 dílky TAB-413, vpravo 4 dílky TAB-403

S dalšími prvky se oblouky propojují kovovými spojkami a šrouby. Navazující prvek je možné připojovat přímo nebo pootočený o 90° (to je dobře vidět na prostředním obrázku výše). Pro navazující další oblouk se nejlépe hodí tři dvouděrové spojky, pro připojení k rovnému H-profilu dvě spojky s vloženou podložkou:

Spojení prvků

Všechny dílky je možno zakoupit v e-shopu shop.hobbyrobot.cz.