Otočné závěsy ve stavebnici Totem

Otočné závěsy (panty) jsou důležitou součástí mnoha mechatronických projektů. Ty níže popsané se skládají ze spojek, šroubů a plastových distančních prvků, které jsou se stavebnicí Totem standardně dodávány. Nejdůležitějším prvkem jsou zde samojistné matice, protože díky jim je možno nastavit nastavit správné předpětí, potřebné pro hladký chod závěsu.

Obrázek shrnuje různé způsoby konstrukce závěsů, které ale dozajista nevyčerpávají všechny možnosti stavebnice Totem.

Závěs A je nejjednodušším provedení, které se skládá ze šroubu s maticí a čtyř distančních sloupků průměru 6 mm (vnější), 3,2 mm (vnitřní) a délky 4 mm. Pokud mezi dvě otočná ramena, vytvořená z plastových nosníků, vložíte ještě podložku, předejdete tak možnému zadrhnutí obou ramen.

Závěs B je pouze jednodušší variantou typu A. Distanční sloupky jsou v tomto případě vloženy jen do vnitřních drážek profilů. Výhodou této varianty je, že hlav šroubu i matice zůstanou skryty ve vnejších drážkách profilů. Pro vloženou podložku platí totéž co výše.

Místo distančních sloupků je možno použít i stupňové distanční vložky z příslušenství Totemu, které za cenu mírného zesložitění konstrukce zajistí vyšší stabilitu spojení.

Závěs typu C je sestaven ze dvou zrcadlově orientovaných úhlových spojek. Nevýhodou je přesazení plastových profilů o tloušťku spojky. Spojky je podle potřeby možno vložit do vnitřních i vnějších drážek profilů.

Závěs typu D. U tohoto závěsu je možno profily vůči sobě otáčet ve značném úhlu. Pokud mezi spojky vložíte podložku nebo sloupek o délce 2 mm, budou oba spojené profily souosé.

Závěs typu E je sestaven ze dvou zrcadlově orientovaných úhlových spojek. Pro hladší pohyb je opět vhodné vložit mezi spojky plastovou podložku a spojovací šroub přiměřeně dotáhnout.

Závěs typu F je kombinací závěsu D a E

Závěs typu G je vytvořený kombinací rohové spojky se spojkou přímou. Na obrázku je přímá spojka nového provedení, která doposud není v nabídce. Závěs je ale možno sestavit i s klasickou dvouotvorovou přímou spojkou.

Typ H je variantou typu D, na rozdíl od provedení D je zde použito dvojnásobné množství spojek a do profilů je pro zvýšení jejich tuhosti vložen kovový děrovaný pásek, prošroubovaný na několika místech. Protože spojky se musí překrývat aby do sebe zapadly, jsou spodní přišroubovány „přes“ pásek, zatímco ty horní jsou připevněny přímo na stojinu profilu.

Pro další zvýšení tuhosti je vhodné mezi obě vnitřní spojky vložit plastový distanční sloupek o výšce 2 mm a vůli závěsu vymezit přiměřeným dotažením spojovacího šroubu.

Odebráním plastových profilů z předchozího obrázku vynikne vnitřní uspořádání závěsu H a je zřejmé, jakým způsobem jsou do profilů vloženy výztužné kovové pásky a jak jsou s profily spojeny.