PLC – programovanie riadiacej jednotky Siemens Logo! vo vývojovom prostredí

V predchádzajúcich častiach sme predstavili možnosti programovania PLC a ukázali sme, ako sa dá PLC Siemens Logo! naprogramovať priamo pomocou tlačidiel na module. Zložitejšiu aplikačnú logiku budete vytvárať vo vývojovom prostredí. Najjednoduchšie sa  Siemens Logo! programuje v prostredí Logo! Soft Control.

K dispozícii je aj demo verzia, ktorá umožňuje aj simuláciu, no neumožňuje preniesť program do fyzického modulu. Plná verzia na DVD stojí okolo 50 euro. Na začiatok je výhodná ponuka Siemens Logo Starter kit, ktorá v praktickom kufríku obsahuje PLC modul, v prípade 24V verzie aj napájací zdroj na DIN lištu a k tomu softvér Logo! Soft Control  a Simatic.

Príklady sú vo videu:

Vývojové prostredie si osvojíte za niekoľko minút. Na ľavom paneli je zoznam všetkých dostupných blokov. Tie presúvate na pracovnú plochu a prepájate navzájom. V nastavení si môžete pomenovať vstupy a výstupy, podľa toho do akého zariadenia, či scenára PLC nasadzujete. Veľmi užitočná je simulácia, pri ktorej sa stavy vstupov a výstupov zobrazujú nielen na spodnej lište, ale spoje a moduly ktoré sú v aktívnom stave sú vyznačené červenou. Pri vstupoch si môžete vybrať či sa jedná o tlačidlo, alebo spínač, ktorý zostáva trvalo zapnutý, či vypnutý.

V prvom príklade ukážeme jednu z najjednoduchších praktických aplikácií domácej automatizácie, ktorú bez problémov zrealizujete pomocou časového relé, ale prvý príklad by mal byť jednoduchý a zrozumiteľný. Týka sa osvetlenie a ventilácie v kúpeľni alebo na WC. Po rozsvietení svetla by sa po určitom čase mal spustiť ventilátor na vetranie. Z dôvodu úspory energie nemusí hneď, chvíľu trvá kým v kúpeľni vznikne para, či na WC zápach. Po vypnutí svetla by ventilátor mal zostať definovanú dobu zapnutý, aby sa v miestnosti vyvetralo. Osvetlenie na digitálnom výstupe 1 sa teda bude ovládať priamo vypínačom a ventilátor pomocou oneskorovacieho členu, ktorý má definované oneskorené zapnutie aj vypnutie

V ďalšom príklade vytvoríme schému na spínanie elektrického, či plynového kotla ústredného kúrenia. Pre jednoduchosť budeme predpokladať dva vstupy, na ktorých sa zatlačením tlačidla vygenerujú impulzy na zapnutie a vypnutie. Logika fungovania pri zapnutí bude:

  1. Po príchode impulzu od tlačidla na zapnutie sa spustí čerpadlo vodného obehu
  2. definovaný počet sekúnd sa spustí ohrev. U elektrického kotla to budú vykurovacie špirály, u plynového kotla to bude elektromagnet, ktorý ovláda prívod plynu do horáka

Pri vypnutí bude postup vypínania:

  1. Vypne sa ohrev
  2. definovaný počet sekúnd sa zastaví čerpadlo vodného obehu

Zostava na otestovanie. Na digitálnych výstupoch Q1 a Q2 sú stýkače, takže do zásuviek kde sú LED svetlá by sa dali priamo zapojiť systémy kotla

Na prvý pohľad jednoduché, použijeme RS klopné obvody, ktoré nahrádzajú samodržné relé a oneskorovacie členy,

Červenou je vyznačený signál na vstup R samodržného relé, ktorý zostane v aktívnom stave a blokuje tak opätovné spustenie

avšak  bude potrebné pridať aj logické obvody aby po vypnutí ohrevu aj čerpadla boli sekvenčné elektronické obvody pripravené na ďalšie zapnutie.

Budete pravdepodobne uvažovať použiť spätnú väzbu, alebo rekurzívny princíp a na základe stavu výstupu niektorého člena vynulovať vstup iného člena. Návrhové prostredie vám to nedovolí, rekurzia je povolená len z digitálnych, alebo virtuálnych výstupov.

Najskôr sa zapne čerpadlo (vľavo) a po nastavenom čase aj ohrev (vpravo)

Zapojenie počíta aj s možnosťou ak sa stlačí tlačidlo T2 predčasne, teda keď čerpadlo už beží, ale ešte sa nezapol ohrev. Po predčasnom stlačení T2 sa zastaví oneskorovací člen, ktorý by mal zapnúť ohrev, takže ohrev sa vôbec nezapne a aktivuje sa mechanizmus ktorý po stanovenom čase vypne čerpadlo.