Príklady pre smarthome automatizáciu I.

Pojem inteligentný dom – smarthome je jednoznačným trendom, otázka je spôsob realizácie. Jednotlivé subsystémy ako je osvetlenie a tienenie okien, kúrenie a klimatizácia je možné riadiť a programovať či už pomocou špecializovaných smarthome riadiacich jednotiek, alebo si domácu automatizáciu poskladáte z rôznych prvkov ako sú vypínačem svietidlá, či spínacie prvky pripojených k WiFi: Alebo si môžete zobrať príklad z priemyselnej automatizácie a zautomatizovať si systémy v byte, dvore, či záhrade pomocou PLC, čiže priemyselných riadiacich jednotiek.

V článku ukážeme niekoľko jednoduchých a zrozumiteľných námetov pre domácu automatizáciu s riadiacou jednotkou Siemens Logo! (120 eur).

V reálnej praxi by ste použili PLC profi triedy, napríklad UniPi Axon M205 a stýkače na zapínanie a vypínanie elektrických zariadení mali nainštalované v skrinke s DIN lištou.

My sme použili prípravok s jednoduchou riadiacou jednotkou PLC Siemens LOGO! a namiesto reálnych spotrebičov spíname LED diódy

Začneme najjednoduchším príkladom na zapínanie a vypínanie ventilátora v kúpeľni, alebo na WC . . Po rozsvietení svetla by sa po určitom čase mal spustiť ventilátor na vetranie. Z dôvodu úspory energie sa ventilátor nemusí spustiť hneď, chvíľu trvá kým v kúpeľni vznikne para. Po vypnutí svetla by ventilátor mal zostať definovanú dobu zapnutý, aby sa v miestnosti vyvetralo. Túto funkciu síce bez problémov zrealizujete pomocou časového relé, ale pri budovaní inteligentnej domácnosti potrebujete takýchto funkcií zautomatizovať viac.

Osvetlenie na digitálnom výstupe Q1 sa bude ovládať priamo vypínačom a ventilátor na výstupe Q2 pomocou oneskorovacieho členu, ktorý má definované oneskorené zapnutie aj vypnutie.

Parametre analógového zosilňovača

Tento príklad sme už v jednom z predchádzajúcich videí venovaných programovaniu PLC mali, teraz ho však trochu rozvinieme. Pomocou dvoch otočných ovládacích prvkov realizovaných pomocou potenciometrov umožníme používateľovi, aby si nastavil čas oneskorenie zapnutia a vypnutia ventilátora. Potenciometre budú zapojené ako deliče napätia tak, aby na výstupe bol napäťový rozsah 0 .. 10 V. Pri použití napájacieho napätia 24 V je nutné pred potenciometer o hodnote 10 kOhm zaradiť do série obmedzovacie rezistor s hodnotou 13 kOhm, čím sa vytvorí delič napätia, ktorý zaručí, že na analógovom vstupe module PLC Siemens LOGO! bude napätie v potrebnom rozsahu 0 – 10 V. My sme použili rezistor 15 kOhm, takže nedosiahneme maximálnu hodnotu 10 V, ale o niečo menej. Analógový pin A1 je na rovnakom vývode ako digitálny vstup I7 a A2 na rovnakom pine ako I8.

Analógový vstup poskytujúci hodnoty v rozsahu 0 .. 1000 je pripojený na analógový zosilňovač ktorý umožňuje upraviť zosilnenie, prípadne pripočítať, alebo odpočítať konštantu. Nakoľko analógovú hodnotu nemôžete napojiť priamo na niektoré bloky, ako napríklad časovač, je na zakončenie analógového reťazca, ak ho nebudete už nikam pripájať k dispozícii blok analógový marker (AM) . Výstup zo zosilňovačov pripojíme na parametre oneskorenie zapnutia a oneskorenie vypnutia časového relé . Pokračujme v rozvíjaní tejto funkcionality.  V byte ktorý nie je trvalo obývaný, napríklad na víkendovej chalupe by nezaškodilo aspoň raz za deň kúpeľňu s WC krátko vyvetrať. Preto pridáme do aplikačnej logiky časovač s týždňovým cyklom.

Parametre časovača s týždňovým cyklom