Prípravky na testovanie a simulovanie vstupov a výstupov

Po uverejnení niekoľkých dielov o programovaní riadiacich jednotiek PLC pre priemyselnú automatizáciu aj pre inteligentné budovy, v ktorých sme použili rôzne prípravky, pomocou ktorých sme simulovali digitálne aj analógové vstupy a výstupy sme dostali niekoľko mailov, aby sme ukázali ako sa tieto prípravky dajú zhotoviť.

Postup konštrukcie testovacieho prípravku je vo videu

Riadiace jednotky majú väčšinou 24 V digitálne vstupy a analógové vstupy vedia spracovať napäťový rozsah 0 až 10 V. Na schéme je zapojenie spínača simulujúceho digitálny vstup. LED dióda je len na kontrolu či je spínač zopnutý. Spínače môžu byť typu tlačidlo, kedy je kontakt zopnutý len keď tlačidlo držíte, alebo spínač s aretáciou, ktoré zostane v stave do ktorého ho prepnete. Odporúčam použiť spínač s aretáciou, ktorým zapnutím a vypnutím nasimulujete aj tlačidlo bez aretácije.

Tlačidlá sú navyše dvoch druhov majú kontakty, ktoré sú v kľudovom stave rozpojené, prípadne zopnuté. Použité sú dva druhy kontaktov označené NO (Normal Open), čiže kontaktov, ktoré sú v kľudovom stave rozpojené a kontaktov NC (Normal Close), čiže kontaktov, ktoré sú v kľudovom stave zopnuté. Tlačidlom s aretáciou dokážete simulovať obidva druhy kontaktov. Preto takéto spínače používa aj prípravok, ktorý sa dá zasunúť do svorkovnice PLC Siemens Simatic S7-1200. Simulovanie analógového výstupu využíva potenciometer ako delič napätia. Nakoľko potrebujeme rozsah 0 až 10 V aby sme využili celý rozsah potenciometra je s ním do série zapojený ešte trimer. Ten treba nastaviť tak, aby v pravej krajnej polohe potenciometra bolo na jeho bežci 10 V. V našom prípade sme použili potenciometer 10 K s lineárnym priebehom (na reguláciu hlasitosti zvuku sa používajú potenciometre s logaritmickým priebehom) a k nemu do série trimer 15 K.

Detail prípravku

Prípravok na simulovanie štyroch digitálnych a dvoch analóhových vstupov. Jednotka Siemens LOGO! má 4 releové výstupy. V tomto prípravku sú k nim pripojené LED diódy s ochrannými odpormi 1k5. Relé spínajú napätie 24 V.

V tomto príklade sú releové výstupy vyvedenéna vonkajšiu svorkovnicu. Niektoré relé spínajú sieťové napätie 230 V menšie spotrebiče priamo, pre spotrebiče s väčším výkonom cez stýkače. Vľavo je prípravok so štyrmi tlačidlami ku ktorým sú paralelne pripojené špínače s aretáciou

V tomto prípravku sú 24 V digitálne výstupy pripojené k relé, ktoré majú ovládacie napätie 24 V no môžu spínať 230 V. Zopnutie relé je indikované kontrolkou.

Určite ste postrehli, že mechanická konštrukcia prípravkov využíva populárnu českú stavebnicu Merkur. Vynikajúcou alternatívou je plastová stavebnica Totem.