LASKKIT ESP-12 board

Představení vývojové desky LasKKit ESP-12 Board

Vývojová deska LASKKIT ESP-12 board obsahuje populární Wi-Fi modul ESP-12 s čipem ESP8266, který je široce podporován jak výrobcem, tak i komunitou bastlířů.

LASKKIT ESP-12 board je pinově kompatibilní s Wemos D1 Mini. Na rozdíl od Wemos D1 Mini však nabízí jednu velkou výhodu – je energeticky mnohem úspornější.

Pokud tedy hledáte kompatibilní desku a zároveň chcete šetřit energii, pak modul LASKKIT ESP-12 by vám mohl být velmi užitečný.

LASKKIT ESP-12 board obsahuje kromě ESP8266 v modulu ESP-12 také velmi úsporný regulátor HT7833 s vlastním proudovým odběrem pouhých 4 μA, který stabilizuje napětí z 5 V na 3,3 V. Vlastní spotřeba ESP8266 v režimu deep-sleep je také nepatrná, takže pokud zapájíte propojku „SLEEP“ celkový odběr proudu modulem se bude pohybovat kolem 20 μA.

ADC

ADC vstup ESP8266 je připojen přes dělič napětí na pin A0 (Vadc1) modulu. Maximální vstupní napětí samotného ESP8266 může být nejvýše 1 V, díky výše zmíněnému děliči napětí je ale možno měřit napětí do 4,3 V (při R7 = 330k; R8 = 100k).

Napětí na pinu A0 se počítá podle tohoto vzorce:

Vadc1 = napětí na A0
Vadc = napětí výstupu děliče napětí

PINOUT

Díky kompatibilitě s Wemos D1 Mini můžete využívat i stejné rozšiřující moduly, které najdete na zde.

PROGRAMOVÁNÍ

V Arduino IDE nainstalujte podporu ESP8266 z tohoto odkazu:

Testovací kód:

Jednoduchý kód bliká LEDkou, instalovanou přímo na ESP8266 modulu. Zároveň se odesílá komunikační rychlostí 115200 Bd zprávu na sériový monitor.

/*
 * Blikani vestavenou LED na ESP-12 (GPIO2) a posilani zprav na seriovou konzoli
 *
 * https://github.com/LasKKit/ESP12-Board
 * laskarduino.cz
 * 2021
 *
 * Kompilujte jako "Generic ESP8266 Module"
 */

void setup()
{
 Serial.begin(115200); // inicializace Serial, 115200 Bd
 pinMode(2, OUTPUT); // inicializace LED na ESP-12
}

void loop()
{
 Serial.println("Blikani LED");
 digitalWrite(2, LOW);
 delay(500);
 digitalWrite(2, HIGH);
 delay(500);
}

Pro nahrání kódu do LASKKIT ESP-12 board budete potřebovat USB-UART převodník. Deska je navržena tak, aby  se do ní dal bez jakéhokoli propojování připojit Převodník 6Pin microUSB TTL UART, CP2102, DTR pin. Samozřejmě ale lze použít libovolný jiný převodník.

Před začátkem nahrávání programu do desky je nutné přepnout ESP8266 do bootloader módu následujícím postupem:

 • stiskněte a držte tlačítko „FLASH“
 • stále držte tlačítko „FLASH“ a krátce stiskněte tlačítko „RESET“
 • uvolněte tlačítko „FLASH“
 • klikněte na tlačítko „Nahrát“ v Arduino IDE
 • po nahrání kódu krátce stiskněte tlačítko RESET a kód se spustí

LASKKIT ESP-12 board je open-hardware, schéma i podklady pro výrobu najdete na  githubu. K dispozici je jak sestavená varianta, tak samotný plošný spoj.


Převzato z blogu Laskarduino se souhlasem vlastníka a redakčně upraveno.