Mechatronická sada II

Procesorové desky potřebují pro kontakt s vnějším světem periferní zařízení.

Spínací tranzistory

Modul je osazen běžným obvodem ULN2803, což je osm bipolárních tranzistorů v darlingtonově zapojení. V tomto modulu jsou tranzistory zapojeny do čtyř paralelních dvojic, takže jsou k dispozici čtyři výstupy s povoleným proudovým zatížením až 1A.

Easy Driver 4.4

Základní deska pro modul Easy Driver 4.4, osazený obvodem A3967 poskytuje ochranu před chybně připojeným napájením, vyvádí piny modulu na standardní konektory a je na ní umístěn i trojnásobný DIP spínač pro nastavení parametrů. Maximální proud motorem je 650 mA na každou fázi. Easy Driver už v základu obsahuje stabilizátor napětí, přepinatelný mezi výstupním napětím 3,3 a 5 V. Napětí interního stabilizátoru je vyvedeno na sdružený konektor a používá se pro napájení souvisejících zařízení. V případě řadiče pro krokový motor je to často aktivní koncový spínač (optický, magnetický nebo indukční) a jeho napájení přímo z modulu často ušetří zbytečnou kabeláž.

A 4988

Modul velikosti poštovní známky, populární zejména mezi uživateli 3D tiskáren. Byl kdysi navržený firmou Pololu a v současnosti je vyráběn mnoha čínskými firmami v různé, většinou nevalné kvalitě. Originální modul Pololu dovoluje připojení motoru s maximálním proudem 1A na fázi, čínské moduly tolik, kolik snesou do okamžiku destrukce…

Základní deska pro modul nabízí kromě výstupů připojených na standardní konektory a ochrany napájecího napětí také interní stabilizátor 5 V, který je potřebný pro jeho funkci a jako bonus ještě optické oddělení signálů STEP a DIR s možností připojení řídících signálů v napěťových úrovních 3 až 5 nebo 12 až 24 V. Tuto možnost jistě ocení uživatelé programovatelných automatů (PLC), protože originální moduly pro řízení krokových motorů nebývají právě levné. Napětí interního stabilizátoru je vyvedeno na samostaný konektor a používá se pro napájení souvisejících zařízení. V případě řadiče pro krokový motor je to často aktivní koncový spínač (optický, magnetický nebo indukční) a jeho napájení přímo z modulu často ušetří zbytečnou kabeláž.

TB6612

Modul s obvodem TB6612 umožňuje řídit rychlost a směr otáčení dvou stejnosměrných motorů s maximálním proudem 1,2 A. Na základní desce je kromě konektorů a nadproudové ochrany umístěn i stabilizátor napětí 3,3 nebo 5 V (podle potřeby a přání uživatele), který je pro činnost modulu nezbytný. Napětí ze stabilizátoru je vyvedeno i na konektor modulu, takže je ho možno odebírat pro napájení externích zařízení. Napájecí napětí je v tomto případě dáno vstupními parametry obvoduTB6612 a nesmí přesáhnout 12 V.

RC servo driver

Je napájecí a oddělovací modul pro dva modelářské servomechanismy. Napájecí napětí tohoto modulu může být v rozsahu 9 až 18 V a DC-DC měnič na modulu ho snižuje na servům vyhovujících 6 V. Vstupní signály pro obě serva jsou opticky odděleny a je možno volitelně použít řídící signál v napěťových úrovních 3 až 5 V nebo 12 až 24 V. Tuto možnost jistě ocení uživatelé programovatelných automatů (PLC), neboť modul pro ovládání a současné napájení modelářských servomechanismů nejspíš v nabídce žádného z výrobců PLC neexistuje.

Hall

Spínač s hallovým senzorem reaguje na přiblížení správně polarizovaného magnetu sepnutím výstupu. Sepnutí je signalizováno rozsvícením červené LED, takže nastavování správné polohy je velice snadné. Menší provedení senzoru má osazen senzor v SMD provedení (SS341-4), na větším provedení je osazen senzor A3144 v provedení THT, který je v současné době snáze dostupný. Oba senzory jsou určeny především jako koncové spínače. Jejich výstupy jsou vyvedeny na plošky s roztečí 2,54 mm, na které je možno připájet buď přímo vodiče, pinovou lištu v přímém nebo úhlovém provedení a nebo nezáměnný konektor se zámkem. Všechny součástky jsou umístěny na jednostranné desce plošných spojů, takže je modul možno bez obav upevnit přímo na vodivý povrch příslušného zařízení buď šroubem, nebo přilepením oboustranně lepící páskou.

Rozvod napájecího napětí

Je jednoduchý, ale důležitý modul který dovoluje přivést napětí k jednotlivým spotřebičům bez nutnosti různých podivných rozdvojek či zasouvání více kabelů do jedné svorky. Je osazen sedmi standardními rozpojitelnými svorkovnicemi, souosým napájecím konektorem rozměru 5,5 x 2,1 mm a světelnou indikací přítomnosti napájení.


Pokračovat budeme podrobnějším popisem jednotlivých modulů a příklady jejich použití.