Totem RoboBoard X4

Po RPi Pico tu máme další zajímavou novinku – Totem RoboBoard X4, která doplňuje stavebnici Totem o další kousek elektroniky.

Stavebnice Totem není jen skvělá mechanika, její součástí jsou i elektronické moduly. Základní TotemDuiuno a jeho rozšiřující moduly nebo MiniLab už dávno znáte, součástí prodávaných stavebnic je už nějaký pátek malá řídicí deska X3, která umožňuje ovládat model pomocí chytrého telefonu, a k ní i přídavné moduly (např. pro připojení serv nebo DC motorů). Podívejme se nyní na novinku, desku RoboBoard X4, kterou je možné řídit robota mobilem a navíc ji i programovat.

deska Totem RoboBoard X4

Deska X4 je určená ke stavbě robotů, které mohou být ovládány z mobilu, nebo kteří mohou i provádět nějakou svou samostatnou činnost. To s deskou X3 možné nebylo, protože jste se mohli jen připojit z dálky a mobilem přímo nastavovat rychlost motorů nebo postavení serv. Nynější deska X4 pokročila, kromě funkčnosti X3 si ji můžete navíc i sami naprogramovat pro samostatnou činnost robota.

Je to vlastně jednoduché – X4 má jako „mozek“ modul ESP32. Ten sám o sobě má Bluetooth, Wifi a jde začlenit do ekosystému Arduino (nebo PlatformIO, ale to je píchni jako řízni). A je to. Bluetooth BLE se použije na ovládání mobilem, Arduino na naprogramování a k postavení šikovného robota chybí už jen připojování periferií, zejména motorů a senzorů. Technicky to je tak, že k X4 se připojují další moduly prostřednictvím tzv. „Totem BUS“ (což je vlastně CAN a k tomu protokol od Totemu), a po stránce programovací potřebnou funkčnost dodá knihovna Totem Library, která poskytuje objektový model zakrývající tuto komunikaci. Nemusíte proto vědět, jak si to spolu přesně povídá, stačí vědět, že v Arduino skeči napíšete Totem.X4.write(„servoA“, 100); a servo A se natočí doleva na 100%, nebo Totem.X4.write(„motorD“, -25); a stejnosměrný motor připojený ke konektoru D se rozjede na 25% dozadu. Pro ovládání z mobilu je možné využít aplikaci Totem, která poskytuje kromě předdefinovaných robotů i možnost udělat si vlastní řízení: po obrazovce si nataháte základní ovládací prvky a appka zařídí přenos dat přes BLE do X4 a tam si s nimi dělejte, co chcete. Posuvníky tedy mohou přímo ovládat rychlost konkrétního motorku, anebo směr, který si ve svém programu přepočítáte na rychlosti pro dva motorky na smykem řízeném robotovi. A tlačítka můžou spouštět nebo přepínat chování robota. Nebo samozřejmě cokoli dalšího, co si naprogramujete. Přes Bluetooth se taky dá připojit ovladače PS3 a PS4, z hlediska programu v robotovi se to bude chovat jako povely z mobilu.

Základní parametry desky X4:
Mozek: ESP32 (dvojjádro na 240MHz)
Datové připojení: Wifi, Bluetooth Classic a BLE, pro programování i USB
Připojení periferií: 3x servo, 4x DC motorek, 4x GPIO, 2x Totem Bus
Napájení: DC adaptér (15V/2A) nebo Li-Ion akumulátor (tříčlánek)
Čamraď na desce: 4x RGB LED, uživatelské tlačítko, dvě stavové LED (jedna z toho využitelná i programově), vypínač
Bonus: MEMS senzor (trojosý akcelerometr + trojosé gyro)
Ovládání: z mobilu (Android i iOS), gamepady PS3/PS4, vlastním programem (Arduino, PlatformIO nebo úplně vlastní co chcete, pokud to umí ESP32)

Ukázková diskotéka (4 RGB LED jsou na spodní straně desky)

Deska X4 bude už brzy dostupná u všech dobrých prodejců, tedy v našem eshopu shop.hobbyrobot.cz, brzy taky tady na Robodoupěti vyjdou o X4 další články (přichystané máme dva úvodní pro seznámení).