Černá nebo bílá III.

Zapojení reflexního čidla

Jak už jsem se zmínil v „Černá nebo bílá II.“, technické problémy se dají řešit různě. Dnes Vám ukážu jiné řešení reflexního čidla. V tomto zapojení odpadá jakákoli nerozhodnost čidla.

Celý článek »

Černá nebo bílá II.

Zapojení reflexního čidla

Reflexní čidla, pracující v infračervené (IR) části světelného spektra se v robotice používají k odlišení odrazivého povrchu od neodrazivého. Příkladem použití mohou být roboty pro soutěže MiniSumo, kde se tato čidla používají k detekci okrajové části arény, která je pro IR světlo odrazivá, kdežto zbytek arény IR světlo neodráží.  Zde je jedna z variant, jak reflexní čidlo zapojit.

Celý článek »

MLX90614ESF-AAA

MLX90614ESF-AAA je bezkontaktní infračervené teplotní čidlo, využívající Seebeckova jevu v polovodiči. Zjednodušeně řečeno se jedná o baterii termočlánků na velmi tenkém křemíkovém substrátu. Odtud také pramení anglický název této technologie – thermopile (pile = hromada, štos).

Celý článek »

Černá nebo bílá?

Nejen v robotice potřebujeme v mnoha případech jednoznačně rozlišit tmavou barvu od světlé, v převážné většině případů pak černou od bílé. Ukážeme si dvě zapojení, které nám s tím pomohou.

Celý článek »