Proběhlo Setkání přátel robotiky

Osobně si myslím, že setkání přátel robotiky dostalo nový rozměr a posunulo se kvalitativně minimálně o jednu úroveň výš. Měli jsme možnost shlédnout jak zajímavé prezentace a přednášky, tak i mnoho konstrukcí. Především jsme ale poznali nové kolegy a užili si přitom robotické zábavy.

Nově jsme na setkání přátel robotiky mohli, díky zapůjčení přednáškového sálu Aquarius firmy Microsoft s.r.o., uspořádat blok prezentací a přednášek. V první přednášce nás ing. Jaromír Kříž st., ředitel firmy Merkur Toys s.r.o., seznámil s novinkami v robotických i konstrukčních stavebnicích  Po něm následovala přednáška Ladislava Vohralíka o trojrozměrném modelování robotů v programu Google SketchUp. Ještě před pauzou nás ing. Jiří Šretr seznámil ve své prezentaci se směřováním a praktickým použitím výrobků firmy Mechatronic Education.

Po krátké pauze nás RNDr. David Obdržálek pozval na Robotický den 2012 a stručně představil všechny soutěžní kategorie. Prototypy připravovaných novinek z dílny Hobbyrobotu prezentoval Jiří Rotta. Na závěr jsme si užili dvě přednášky, zaměřené na technologie .NET Micro Framework. První byla od Luboše Langhammera na téma WiFi v robotice, kde nás seznámil s roboty (postavenými na platformě .NET Micro Framework) ovládanými jak z PC, tak i pomocí mobilního telefonu s Windows Phone 7. Poslední přednášku na téma .NET Micro Framework přednesl Štěpán Bechynský. Byla zaměřena na vývojový kit .NET Gadgeteers a dozvědeli jsme se například jak jednoduché a lákavé k vyzkoušení může být snímání obrázku z kamery.

Kromě prezentací bylo samozřejmě možné vidět i mnoho nových konstrukcí. I zde jsme dosáhli pokroku, jednak v množství vystavených zajímavých konstrukcí a pak i v samotné organizaci předvádění. Konstrukce byly na tomto setkání vystaveny na předváděcích stolech a návštěvníci si je mohli nejen prohlédnout a vyzkoušet, ale i diskutovat s jejich tvůrci. Velký úspěch měl manipulátor Lynxmotion, který návštěvníci mohli ovládat aplikací, nahranou v mobilním telefonu s Windows Phone 7.

Celkový počet účastníku se proti minulým setkáním, pořádaným v kanceláři Hobbrobotu, samozřejmě zvýšil. Velkým potěšením pro mě bylo vidět na setkání mnoho nových kolegů robotiků. Jediné, co trochu kazí dobrý pocit z proběhlého setkání, je malý zájem o robotické soutěže. Nabízený ring na minisumo a trať pro stopaře nevyužil skoro nikdo.

Na závěr děkuji všem návštěvníkům setkání za vytvoření skvělé atmosféry. Velmi také děkuji firmě Microsoft s.r.o. za poskytnutí prostor pro toto setkání a za spolupráci. V neposlední řadě patří velký dík všem přednášejícím a vystavovatelům za ochotu se podělit o své nápady s ostatními.

Dobrou zprávou pro ty, kteří letošní první setkání robotiků nestihli je, že setkání přátel robotiky budeme v horizontu dvou až tří měsíců opakovat a věřím, že bude ještě lepší než to minulé.

Fotografie ze setkání přátel robotiky pořádaného 31.3.2012 naleznete v galerii.