Automatické nastavování citlivosti IR fototranzistoru

Pokud používáme k detekci IR světla fototranzistory nebo reflexní senzory, které je obsahují (QRD1114, OPB704G, …), odolnost snímání proti změnám úrovně okolního osvětlení velmi výrazně zlepší následující obvod.

Obvykle se používá jen rezistor, jímž nastavujeme proud fototranzistorem. Oproti optimálně nastavenému rezistoru se rozpětí osvětlení, v němž čidlo dobře pracuje, při automatickém řízení zátěže rozšíří nejméně 100x. Zapojení není vhodné pro statické rozpoznávání černá/bílá tak jak se dělá u robotů sledujících čáru, vyžaduje impulzní vstupní signál. Toho můžeme dosáhnout třeba pulzním osvětlením (IR LED nesvítí stále, ale je modulovaná nějakým kmitočtem od desítek Hz po jednotky kHz). Je vynikající pro transmisní snímače (s přerušením paprsku), které jsou více vystaveny průniku světla z okolí, může pracovat i v reflexních snímačích překážek.

V daném provedení je výstup digitální a najdeme na něm každý jednotlivý pulz, který na vstup přijde. Obvod nemusí být použit samostatně, ale může sloužit i jako vstupní před obvodem pro detekci frekvence. Mnohokrát vyzkoušené zapojení pochází z internetových stránek Miloše Zajíce  http://www.zajic.cz/optosnim/optosnim.htm , kde bylo použito jako vstupní obvod pro měření otáček. Vhodný dvojitý operační zesilovač je třeba LM358. V původním pramenu je uveden i nákres DPS a rozmístění součástek.

regulace